Ekonomija

„Tim Evropa“ kao globalni odgovor na COVID-19: VE pozdravlja mobilizaciju od skoro 36 milijardi eura

Veće Evrope je usvojilo zaključke o paketu „Tim Evropa“, koji je deo globalnog odgovora Evropske unije na pandemiju izazvanu virusom COVID-19.

U svojim zaključcima, Veće izražava duboku zabrinutost zbog globalnog širenja pandemije izazvane virusom COVID-19, koja i dalje odnosi živote širom sveta i ima dalekosežne društvene i ekonomske posledice.

Veće naglašava hitnost u zaštiti života i izvorima zarade svih ljudi, bez izuzetka, i hitnost u prioritetu partnerskih zemalja koje su najviše ugrožene.

U tom smislu, Veće pruža punu podršku pristupu „Tim Evropa“ i pozdravlja mobilizaciju skoro 36 milijardi eura, koji će se iskoristiti za saniranje razarajućih posledica krize izazvane virusom COVID-19 u partnerskim zemljama i regionima.

Zaključci Veća pozivaju na potpuno i efikasno provođenje paketa kojim se trebaju raspodeliti resursi partnerskim zemljama u saradnji sa njima i na osnovu zajedničke procene potreba.

Veće, takođe, naglašava potrebu da se osigura povezanost sa srednjoročnim i dugoročnim programiranjem i adekvatna koordinacija sa svim uključenim akterima, uključujući UN, regionalne organizacije kao što su Afrička unija i druge međunarodne multilateralne organizacije i finansijske institucije, saopšteno je iz Delegacije EU u BiH.Paket „Tim Evropa“ je pokrenut 8. 4. 2020. kao podrška zemljama Evropske unije u borbi protiv pandemije izazvane virusom COVID-19 i njenim posledicama. Početna obećana finansijska podrška je iznosila oko 20 milijardi eura i kombinacija je resursa iz EU-a, zemalja članica, finansijskih institucija, posebno Evropske investicione banke i Evropske banke za obnovu i razvoj.V. B.(NovaSloboda)

Categories: Ekonomija

Leave a Reply