LESKOVAC: Usvojen budžet

Na sednici Skupštine grada Leskovca usvojen je predlog budžeta za 2018. godinu koji će iznositi  3 milijarde 975 miliona 173 hiljade dinara. U strukturi rashoda, najveći planirani troškovi su upravo troškovi robe i usluge 31, 8 odsto, zatim troškovi zaposlenih 26 odsto, troškovi kamate iznosiće 11,65 miliona dinara, odnosno 11 miliona manje nego 2017. godine, onda troškovi investicija 16 odsto, troškovi srednjeg i osnovnog obrazovanja 10,1 odsto, dok će se za subvencije izdvojiti 4,4 odsto rashoda.

Leskovac ima broj zaposlenih koji je ispod zakonski dozvoljenog broja ali je češće zaposlenih u strukturi rashoda  26 odsto, odnosno veće je od normalnih pokazatelja rashoda zaposlenih koji se kreće na nivou 20 – 21 odsto. Nove investicije su planirane u strukturi rashoda sa 16 odsto iz budžeta.. U Ministarstvu poljoprivrede za retrifikaciju polja u sledećoj godini biće izdvojeno 100 miliona dinara dinara, rečeno je na današnjoj sednici.

Projekat „Grad na dlanu“ u Ministarstvu lokalne samouprave i državne uprave je milion evra. Planirano sredjivanje objekata javne namene u okviru Kancelarije za javna ulaganja iznosi preko 300 miliona dinara, linija ulja 504 miliona dinara, dok je putna infrastruktura planirana sa 140 miliona dinara. U novousvojenom budžetu za komunalne delatnosti planirana su  384,7 miliona dinara. Održavanje higijene javnih površina je planbirano sa 197 miliona, a Snabdevanje i izgradnja vodovodne i kanalizacione mreže 92,2 miliona dinara.

Za razvoj turizma je planirano 69,5 miliona dinara, za poljoprivredni i ruralni razvoj 103, 4 miliona, za program saobraćaja planira se 862, 9 miliona, a za program socijalne zaštite 128,8 miliona. Za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje biće izdvojeno više od 550 miliona dinara. Sličan iznos plamiran je za kulturu, sport i omladinu.

Mesne zajednice će naredne godine dobiti ukupno 33 miliona dinara ili 30 odsto uvećanja u odnosu na ovogodišnjih 25 miliona. Kada je u pitanju prihodna strana, planirana primanja od prodaje imovine iznose 225 miliona dinara i to 145 miliona od prodaje poslovnog prostora i 80 miliona od prodaje gradskog zemljišta.

Porez na zarade  je u novom budžetu planiran u visini od milijardu i 122 miliona dinara ili 22 miliona dinara više, nego 2017. godine, što je posledica, kako je rečeno , novih zapošljavanja, rasta minimalne cene rada, ali i povećanja plata u javnom sektoru, dok će prihodi od poreza na imovinu fizičkih i pravnih lica biti na istom nivou, kao i u 2017. godini, tj. 215 miliona za fizička lica i 100 miliona dinara za pravna lica. Tekući,  namenski transferi,  će biti 80 miliona dinara i oni sadrže projekte komasacije, sredjivanja atarskih puteva, namenske transfere za socijalnu zaštitu, Turističku organizaciju, kao i za korisnike u kulturi.

Kapitalni namenski transferi planiraju se u visini od 92,7 miliona dinara i to za pojačanje elektro mreže u Zelenoj zoni 13, 7 miliona dinara, dovodjenje gasa na istu lokaciju 40 miliona i uredjenje objekata javne namene 25 miliona dinara. Planirano je i da  preneta sredstva na dan 31.12.2017. godine, za narednu, 2018. godinu, iznose 350 miliona dinara. Većinom glasova odbornika predlog budžeta je usvojen na sednici Skupštine grada

LESKOVAC: Grad uplatio 763.000 za finansiranje političkih stranaka

Za finansiranje redovnog rada lokalnih parlamentarnih stranaka, danas je iz budžeta grada Leskovca isplaćen iznos od 763 000 dinara.

S ovom isplatom grad je u potpunosti izmirao svoje obaveze prema političkim strankama, osim prema gradskim odborima Socijaldemokratske i stranke Aktivna Srbija koji, iako su više puta obavešteni o svojoj obavezi otvaranja namenskog računa kod Uprave za trezor, to nisu učinili. Nakon što budu otvorili račune, grad će i ovim gradskim odborima isplatiti preostali novac.

S obzirom na to da je lokalna samouprava, sa današnjom isplatom, izmirila obaveze po osnovu finansiranja redovih aktivnosti stranaka, očekuje se od političkih stranaka da u naredna tri meseca izmire svoja dugovanja za zakupninu i ostale troškove. U suprotnom biće pokrenuta procedura za uskraćivanje prava na korišćenje prostorija.

Sredstva iz gradskog budžeta dele se proporcionalno rezultatima postignutim na lokalnim izborima.Danas je isplaćen sledeći iznos:
1.Nova Srbija – 72.514
2.Jedinstvena Srbija – 80.850

3.Socijaldemokratska partija Srbije –18.965

4. Partija ujedinjenih penzionera Srbije – 9 480

5. Srpska napredna stranka – 303 385

6. Demokratska stranka – 80 753

7. Socijalistička partija Srbije – 113 771

8. Srpska radikalna stranka – 56 760

9. Romska stranka Jedinstvo – 16 084

10. Srpska narodna partija – 9 480

 

LESKOVAC: Gradsko veće o budžetu grada za 2018

Na današnjoj sednici Gradskog veća raspravljano je o značajnim tačkama za rad i delovanje lokalne samouprave. Bilo je govora, izmedju ostalog, o broju zaposlenih u gradskoj upravi, gde se zbog prirodnog odliva planira zapošljavanje, o čemu je govorio Miloš Cvetanović, načelnik GU. Tako su gradski većnici danas usvojili predlog budžeta sa predloženim izmenama i dopunama. Naime, prihodi, primanja i preneta neutrošena sredstva budžeta grada Leskovca za 2018. godinu planiraju se u iznostu od 3 milijarde 975 miliona dinara, što je realno stanje.

Po rečima Dalibora Tričkovića, šefa odeljenja za finansije prognoze su da će od poreza na zarade u gradsku kasu doći 22 miliona više u odnosu na 2017. godinu kao posledica novih zapošljavanja, te je samo po tom osnovu planirani prihod milijardu 122 miliona dinara.Prihodi od poreza na imovinu planiramo na istom nivou kao i ove godine, dok će firmarina, sa planom od 52 miliona, biti niža u odnosu na 2017. Nenamenski transfer za 2018. godinu planira se u visini od 897 miliona 973 hiljada dinara“, poručio je Tričković. Inače, prihodovaće, kako je predvidjeno i kako se očekuje, javno preduzeće „Dom“ u iznosu od 50 miliona na ime zakupa stanova i lokala kojima gazduje ovo preduzeće, ali tu su i 85 miliona od „Toplane“ i „Vodovoda“.

-Sredstva na prihodnoj strani planirana su realno i objektivno, svesni činjenice da grad površine od 1.025 kvadratnih kilometara sa 144 naseljena mesta  i 144.000 stanovnika treba mnogo više sredstava za zadovoljenje potreba. Ovo je slika mogućnosti i finansijskih kapaciteta grada Leskovca, rekao je Tričković i dodao da se rashodi po ovom predlogu planiraju u istom iznosu, najviše za troškove zaposlenih u javnom sektoru – čak 26 posto. Troškovi  kamata i glavnica na račun kredita biće za 50 miliona manji jer, jedan od kredita koje grad isplaćuje ističe polovinom naredne godine.