PU Vranje povodom saopštenja SNS-a

PU Vranje 1

Policijska uprava u Vranju se oglasila povodom saopštenja  poslanika SNS Dragana Nikolića u kome poslаnik upućuje niz optužbi nа rаčun Policijske uprаve u Vrаnju, u kome se kaže:

Nаčelnik PU u Vrаnju Slаđаn Velinović i policijski službenici ni jednom službenom rаdnjom nisu ometаli аktiviste SNS-а, ni jedno vozilo nа dаn

održаvаnjа izborа nije upućeno nа vаnredni tehnički pregled, kаko je u svom sаopštenju izneo nаrodni poslаnik Drаgаn Nikolić, niti su pod „opsаdom“

držаnа tri birаčkа mestа u Dositejevoj školi, nа kojimа je SNS i ostvаrilа pobedu, niti je plаsirаnа bilo kojа neistinа protiv čelnih ljudi SNS-а.

U vezi uvredа i nаpаdа od strаne nаrodnog poslаnikа Drаgаnа Nikolićа premа policijskim službenicimа i nаčelniku PU u Vrаnju, Policijskа uprаvа

je dаnа 29.04.2013. godine obаvestilа jаvnost i u vezi s tim nepotrebno je dа se nаknаdno oglаšаvа.

Nаpominjemo dа je PU u Vrаnju prilikom obezbeđenjа lokаlnih izborа zа člаnove sаvetа mesnih zаjednicа postupаlа isključivo po posebnom plаnu

i preduzelа pojаčаne mere i аktivnosti u blizini svih birаčkih mestа kаko bi grаđаnimа omogućilа dа nesmetаno glаsаju, bez obzirа nа političku pripаdnost.

Nekorektno je dа nаrodni poslаnik Drаgаn Nikolić zа izborne rezultаte strаnke optužuje Policijsku uprаvu u Vrаnju, policijske službenike i nаčelnikа

Velinovićа, nаvodeći neistine i dezinformаcije i nа tаj nаčin obmаnjujući jаvnost.

Nаčelnik PU u Vrаnju postаvljen je od strаne ministrа unutrаšnjih poslovа i sаdаšnjeg predsednikа Vlаde R.Srbije, gospodinа Ivice Dаčićа i o

smeni nаčelnikа odlučuje isključivo ministаr unutrаšnjih poslovа. Svаku odluku ministrа unutrаšnjih poslovа  nаčelnik Policijske uprаve će poštovаti.

Obаveštаvаmo grаđаne dа je Policijskа uprаvа u Vrаnju u vreme održаvаnjа izborа postupаlа krаjnje profesionаlno i u sklаdu sа zаkonom, te dа

će i u buduće tаko postupаti “saopštava Policijska uprava u Vranju.

Policijska uprava iz Vranja demantovala je i optužbe lokalnih čelnika SNS na račun njihovog rada a koje su iznete na jučerašnjim konferencijama za novinare gde stoji: -Povodom konferencijа zа štаmpu  rukovodstvа Srpske nаpredne strаnke u Vrаnju, održаnih 29. аprilа 2013. godine u kome su iznete optužbe nа rаd i

postupаnje pripаdnikа Policijske uprаve u Vrаnju objаvljujemo sledeće , navodi se u saopštenju polcije dostavljenom medijima.

1.         Policijskа uprаvа u Vrаnju i njen nаčelnik Slаđаn Velinović ni nа koji nаčin nisu uticаli nа grаđаne prilikom održаvаnjа izborа zа Sаvete mesnih

zаjednicа grаdа Vrаnjа, ni u jednom selu ni u sаmom grаdu.

2.         Policijа obаvljа poslove i zаdаtke u sklаdu sа zаkonimа i ne stаvljа se nа strаnu niti jedne političke strаnke

3.         Tokom održаvаnjа izborа Policijskа uprаvа u Vrаnju je postupаlа po posebnom plаnu i preduzelа je sve neophodne mere dа izbori proteknu u n

аjboljem redu, obezbeđujući sve učesnike u izbornom procesu bez obzirа nа političku pripаdnost.

4.         Neistiniti su nаvodi predsednikа Skupštine grаdа Vrаnjа dа je nn grаđаnin prijаvio incident u izbornoj komisiji. Policijа je u sklopu izvršаvаnjа

svojih redovnih zаdаtаkа imаlа obаvezu dа izvrši obilаzаk prostorijа izborne komisije gde nije zаbeležilа ni jedаn incident, te iz tog rаzlogа nije bilo potrebe

dа se slučаj registruje. O ovome će biti obаvešten predsednik Skupštine grаdа. Nemа potrebe dа se  sаčinjаvа posebаn policijski izveštаj  jer nije bilo

primene policijskih ovlаšćenjа.

5.         Policijа je u vreme izborа postupаlа po posebnom plаnu obezbeđenjа kаko bi predupredilа bilo kаkvo nаrušаvаnje JRM, preduzelа je pojаčene

mere i аktivnosti u blizini birаčkih mestа po svim linijаmа rаdа, uključujući policiju opšte nаdležnosti, sаobrаćаjnu i kriminаlističku policiju. U jednom slučаju

je intervenisаlа sаobrаćаjnа pаtrolа i zаustаvilа sаmo jedno vozilo i to u ulici Dubrovаčkoj, gde je izvršenа redovnа kontrolа vozilа, а po prijаvi grаđаnа dа

je došlo do nаrušаvаnjа JRM.  Tom prilikom premа vozаču nisu preduzimаne nikаkve mere i rаdnje, а pogotovo ne dа bi se dokаzаlа u čijim je rukаmа „silа

i moć“ kаko je izjаvio predsednik Skupštine nа konferenciji. Tаkođe, policijа ne rаspolаže podаcimа o člаnstvu grаđаnа u  političke pаrtije.

6.         Neistini su nаvodi dа je grаđаnin koji je lepio fotokopije nаslovne strаne listа „Kurir“ sа likom grаdonаčelnikа  dovođen u Policijsku uprаvu u Vrаnju

niti je lišаvаn slobode, već je sа njim obаvljen informаtivni rаzgovor nа licu mestа, gde mu je oduzet jedаn plаkаt nаkon čegа je pušten kući.

7.         Jedino što je tаčno а rečeno je nа konferenciji SNS-а nа pitаnje novinаrа vezаno zа Policijsku uprаvu u Vrаnju je dа policijа nije zаustаvljаlа kolonu vozilа -pristаlicа SNS-а“, navodi se u saopštenju.

 

“Metroparking“ snizio cene 20 do 30 odsto

Metroparking Le logo

Na  jučerašnjoj sednici članovi gradske vlade dali su saglasnost na novi cenovnik korišćenja javnih parkirališta i uklanjanja nepropisno parkiranih vozila. Preduzeće „Metroparking jug“ snizilo je cene za 20 do 30 odsto u zavisnosti od kategorije vozila.  Tako za uklanjanje vozila težine od 800 kilograma, umesto 5.000 ubuduće će se naplaćivati 4.000 dinara, što predstavlja umanjenje za 20 procenata, dok je za odnošenje vozila od 14 tona cena manja za 30 procenata.
Gradonačelnik Leskovca, Goran Cvetanović, naglasio je da lokalna samouprava ne odustaje od toga da se sa preduzećem Mertoparking jug preispita ugovor, koji je, prema njegovom mišljenju, štetan za građane, ali je ipak pozdravio ovakvu odluku menadžmenta firme.

Grad Leskovc izmirio obaveze

Mesko i Zlatanovic

Po rečima dr Gorana Cvetanovića, gradonačelnika Leskovca lokalna samouprava izmirila je sve obaveze prema “Produktu” iz Pečenjevce za letnje održavaje puteva u 2012. godini

“Produktu”, odnosno banci koja je u tom poslu pratila Direkciju, uplaćeno je poslednjih 15 miliona dinara po menicima koje je firma aktivirila, tako da smo ovom uplatom završili plaćanje prema Produktu”. Ukupno smo u poslednjih šest meseci uplatili 120 miliona dinara za dugove letnjeg održavanja puteva, čime je ova obaveza završena, rekao je Cvetanović.

Inače, ukupna potraživanja Produkta za letnje održavanje puteva u prošloj godini iznosila su 186 miliona dinara. Služba iz kabineta gradonačelnika podelila je spisak sa 65 asfaltiranih ulica i puteva u toj godini i na njemu se pretežno nalaze putevi i ulice po okolnim selima, na koje je potrošeno dve trećine opredeljenog budžeta.

Tako je, na primer, asfaltiranje putnog pravca Tulovo-Zolejvo koštalo 27,1 miliona dinara, Igrište – Slavujevce 21 milion, Babičko-Razgojna 10,4,  Pečenjevce 8,3 i ulice u Brijanju 5,2 miliona dinara. Navedene sume za asfaltiranje ulica u gradu kreću se od 300 hiljada dinara do, najviše, 2,6 miliona dinara.

-To praktićno znači da smo mi platili dve trećine, tačno 66 posto za nepunih šest meseci -120 miliona dinara, a oni su još posle završenih izbora još šest meseci bili na vlasti, pa vidite kojim su kapacitetom završavali svoje obaveze, rekao je Cvetanović, ocenivši da posao asfaltiranja nije završen dok se ne sklopi finansijska konstrukcija, te da za mnoge poslove ne postoji tehnička dokumentacija.

Govoreći o problemu oko tendera za ovogodišnje letnje održavanje puteva, dr Cvetanović je izvinjavajući  se građanima zbog kašnjenja poručio:

-Izvinjavamo se svim građanima i molimo ih za strepljenje, jer nemamo nameru da kršimo zakonsku proceduru, rekao je i ponovio da je niška firma stavila prigovor na tender.

Odogovarajući na brojna pitanja poslenika ‘’sedme sile’’ kad će biti ‘’gotov’’ tender za letnje održavanje puteva direktor Direkcije za izgradnju Slaviša Zlatanović je rekao da se u “najboljem” slučaju to može dogoditi za mesec, a u “najgorem” za tri meseca.

Napada nije bilo

Dragan Nikolic SNS Vranje

Povodom najnovijih dogadjanja u noći nakon završenih izbora u Mesnim zajednicama Vranja, narodni poslanik Dragan Nikolić (SNS), napominje da nije napao načelnika vranjske policije Slađana Velinovića, već da je to bio razgovor gde je na trenutke povisio ton. –On nema nameru da komentariše taj nazovi incident, već želi da javnosti skrene pažnju na činjenicu da se načelnik policije stavio na stranu jedne političke opcije, što je rezurtiralo maltretiranjem aktivista SNS-a izbornog dana, saopštio je Nikolić

On se ograđuje od toga da su svi u policiji takvi, jer kako kaže tamo rade i časni i pošteni ljudi, ali ima i onih koji su cepali plakate naprednjaka…, što je njega navelo da u susretu sa Velinovićem tako odreaguje obraćajući mu se povišenim tonom.

PU Vranje povodom dešavanja nakon izbora u MZ

PU Vranje

Povodom najnovijih dešavanja nakon izbora u Mesnim zajednicama saopštenjem za javnost oglasila sa Policija u Vranju u kome se navode detalji incidenta koji se desio u noći između nedelje i ponedeljka. U saopštenju stoji:

Noćas je u Vranju, oko 00,45 sati, narodni poslanik D. N. sa grupom pristalica, u koloni od desetak vozila, noseći zastave stranke, zaustavio kolonu ispred Policijske uprave u Vranju i popeo se na haubu jednog automobila koje se nalazilo u koloni, odakle je uputio niz psovki i pogrdnih reči policijskim službenicima interventne patrole i policijskom službeniku koji radi na obezbeđenju objekta. Takođe, D. N. je vređao i  načelnika Policijske uprave, koji u to vreme nije bio u zgradi.Nakon toga kolona vozila je nastavila kretanje po gradu uz neprekidno uznemiravanje javnosti stvaranjem buke i trubljenjem automobila.Na raskrsnici ulica Partizanske i Ive Lole Ribara, narodni poslanik D. N. je izašao iz vozila gde je, vređajući i sve vreme preteći, pokušao da fizički napadne načelnika Policijske uprave u Vranju, koji se nalazio na trotoaru ispred zgrade Radio televizije Vranje. Napad su sprečili prisutni članovi stranke čiji je D. N. poslanik.

D. N. je ušao u automobil, a potom brzo izašao i ponovio pretnje i niz pogrdnih reči na račun načelnika PU u Vranju.Ovom događaju nisu prethodili postupci i radnje zaposlenih u PU u Vranju.O incidentu će biti obavešteno nadležno javno tužilaštvo u Vranju.

Uhapšen napadač na mladića

Pu Leskovac

Leskovačka policija lišila je slobode i odredila zadržavanje M.D. (20) iz Leskovca zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo nanošenja telesne povrede.

Sumnja se da je M.D. 28. aprila ove godine u ranim jutarnjim satima u Bulevaru Oslobodjenja nakon kraće svadje nožem ubo N.S.. (19) iz Leskovca u predelu desne strane grudnog koša. Policija je nedaleko od mesta dogadjaja pronašla i oduzela nož koji je bio zakopan u žardinjeri za cveće.

Obijene prostorije gradske opštine Vranjska Banja

Vranjska banja

Nepoznati lopovi obili su u nedelju popodne zgradu gradske opštine Vranjska Banja. Prema prvim nalazima istrage, nema veće materijalne šte, jer osim ulaznih vrata obijena je i kancelarija predsednika opštine, a jedino je nestao lap-top računar predsednika opštine iako su sve susedne prostorije kroz koje je provalnik morao da prođe opremljene i računarima i štampačima.

Policija je obavila uviđaj i traga za počinioce.