Дан: 3. јуна 2020.

ZA DANAS: Na noge

A, zapesničeni Zoci, pribeležio mudrariju svog komšije Dragančeta iz naselje Dubočica. Posle ‘’savladana dva lilija’’ Draganča je u žalostivnom tonu prozborio:                                                                         -Zahvaljujući krizi opet sam na nogama.Banka mi oduzela auto.