Месец: новембар 2019.

ZA DANAS: Kvit

Svojim ‘’klasičnim’’ prilogom iz programa ‘’Susreti sela lebanskog kraja’’ javio se Micko električar:                                                                                                                                 U kafetić u centar Lebane razgovaraju dva ‘’drugara’’: – Šta bi bilo kad bi ti rekao da sam spavao […]