Obrazovanje

VRANJE: Saradnja Pedagoškog fakulteta iz Vranja i Filozofskog fakulteta Istočno Sarajevo

Danas je u cilju ostvarivanja boljih rezultata u domenu naučno – istraživačke delatnosti potpisan Sporazum o saradnji između Pedagoškog fakulteta u Vranju, Univerziteta u Nišu i Filozofskog fakulteta sa Pala, Univerziteta u Istočnom Sarajevu.

Dekan Sunčica Denić Mihailović, dekan Pedagoškog fakulteta u Vranju i Dragan Mastilović, dekan Filozofskog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu, saglasni su da razvijaju i produbljuju saradnju iz okvira svojih registrovanih delatnosti i ovlašćenja.
Sporazum podrazumeva da će obe strane raditi na zajedničkim naučno-istraživačkim projektima, organizovati zajedničke naučne skupove sa prethodno dogovorenom tematikom, razmenjivati naučne informacije i stručnu literaturu, učestvovati u izdavačkoj delatnosti potpisnika sporazuma i nastojati da razviju zajedničku izdavačku delatnost.
U oblasti obrazovanja učesnici Sporazuma, po mogućnosti, će vršiti komparaciju studijskih programa i planova nastavnih predmeta u cilju njihovog usklađivanja sa evropskim visokoškolskim standardima, na bazi reciprociteta nastojati da vrše razmenu nastavnika, saradnika i studenata, razmenjivati iskustva u oblasti obrazovanja i metodike nastave radi poboljšanja efikasnosti studija. Sporazum između ova dva fakulteta zaključen je na rok od pet godina. Učiteljski

Categories: Obrazovanje

Оставите одговор