Дан: 7. децембра 2017.

LESKOVAC: Nediću Timčenkova nagrada

Ži­ri Za­du­žbi­ne „Ni­ko­laj Tim­čen­ko“ – Leskovac, ko­ji je ra­dio u sa­sta­vu: Dragan Žunić, Biljana Mičić i Jovan Pejčić (predsednik), doneo je jed­no­gla­snu odluku da ovogodišnji dobitnik Na­gra­de „Ni­ko­laj Tim­čen­ko“, na­me­nje­ne naj­bo­ljim srp­skim […]