Ekonomija

LESKOVAC: Do kvara došlo usled fizičkog oštećenja kabla na gradilištu stadiona

Nakon detaljnog pregleda svih kablova i industrijskih trafostanica, lociran je kvar na transformatoru u trafostanici TS 10/0,4 kV „Duvanska stanica“.

Utvrđeno je da je do kvara došlo usled fizičkog oštećenja kabla na gradilištu stadiona koji je u neposrednoj blizini.

Zbog ispada transformatora u trafostanici TS 110/10 kV „Leskovac 6“ jutros u 8.45 časova došlo je do prekida u isporuci električne energije korisnicima koji se nalaze u južnom delu grada Leskovca.

U skladu sa procedurom, ekipe Ogranka Elektrodistribucija Leskovac izvršile su pregled trafo stanice i sukcesivno je normalizovano napajanje najvećem broju korisnika. Priroda kvara je bila takva da je dovela do ispada kompletne trafo stanice. Posle zamene transformatova u trafostanici „Duvanska stanica“ i poslednjih 24 korisnika dobili su napajanje električnom energijom.

Categories: Ekonomija

Leave a Reply