Ekonomija

Danas e-licitacija robe u carinarnici Niš

Putem interneta će danas (petak 9. septembra 2022. godine) od 10 do 14 biti održana e-licitacija trajno oduzete robe u organizaciji Carinarnice Niš.

Na toj e-licitaciji moćiće da učestvuju zainteresovani kupci koji su se u zadatom roku registrovali na aplikaciji za elektronske licitacije Uprave carina i uplatili neophodnu kauciju za učešće.

Podsećamo da je Uprava carina Srbije ove godine uvela elektronske licitacije kao novi način prodaje trajno oduzete robe i to isključivo putem interneta.

To zainteresovanima omogućava transparentniju, lakšu i jednostavniju kupovinu, a Upravi carina daje mogućnost da ostvari veće prihode za budžet, što je značajno za sve građane.

Na današnjoj e-licitaciji Carinarnice Niš na prodaju će biti ponuđena roba trajno oduzeta u prekršajima, pa će se tako licitirati za televizore, aparate za kafu, opremu za telefone, garderobu, obuću i mnoge druge stvari.

Fotografije robe koja će biti predmet nadmetanja nalaze se na linku https://licitacije.carina.rs/#/

Za jedan neobičan predmet, pevajuće tibetanske posude sa udaraljkama, nije se prijavilo dovoljno zainteresovanih učesnika (neophodno je da ih se prijavi najmanje tri), pa će tako njihova prodaja biti ponovljena na nekoj narednoj e-licitaciji.

Rok za prijavljivanje za e-licitaciju koja se održava sutra je istekao, ali svima onima koji su zaintersovani za učešće na nekoj narednoj e-licitaciji, detaljne informacije o opštim uslovima učešća i korisničko uputstvo dostupni su kako u samoj aplikaciji, tako i na sajtu Uprave carina u rubrici “Objašnjenja“https://www.carina.rs/dokumenti/carinski-propisi/objasnjenjaupravecarina.html

Categories: Ekonomija

Leave a Reply