Ekonomija

U Predejanu u planu radovi na saobraćajnoj infrastrukturi

Grad Leskovac izdao je lokacijske uslove za izgradnju saobraćajnice u naselju Predejane.

Planirana saobraćajna mreža je u većem delu naselja usklađena sa već realizovanim ulicama. Glavna naseljska saobraćajnica ostaje Ulica Maršala Tita, koja se poklapa sa pravcem pružanja puta IIA broj 232 Predejane – Ruplje – Crna Trava.

Raniji magistralni put M-1, je po poslednjoj Uredbi o kategorizaciji puteva kategorisan kao državni put IIA broj 258 veza sa državnim putem A1 (petlja Leskovac centar) – Leskovac – Vladičin Han – Vranje – Bujanovac – državna granica sa Severnom Makedonijom, je tranzitna saobraćajnica, na koju se priključuje naselje Predejane. Na prostoru obuhvaćenim planom na ovu saobraćajnicu nema drugih priključaka.

Primarnu saobraćajnu mrežu čini i Ulica 7. jula, koja je deonica opštinskog puta za selo Predejane, Ulica Omladinskih brigada i ulica koja se poklpa sa sa pravcem pružanja puta IIA broj 232 Predejane – Ruplje – Crna Trava.

Gabariti ulice na primarnoj mreži se uglavnom zadržavaju.

Korekcije na mreži su sledeće:

– na tranzitnoj saobraćajnici izlivna traka iz pravca Vladičinog Hana se produžava iz bezbednosnih razloga;

– na ulici Maršala Tita trotoari se proširuju u minimalnoj širini od 1,5m.

Idejno rešenje uradilo je JP Urbanizam i gradnja .

Izvor:eKapija

Categories: Ekonomija

Leave a Reply