Ekonomija

SAZNAJEMO: Set mera NBS za zaštitu građana

Imajući u vidu odluke i najave pojedinih banaka da povećaju naknade za određene usluge u vezi sa platnim računima, Narodna banke Srbije obaveštava javnost da radi na donošenju seta mera i propisa kako bi zaštitila standard građana Srbije. Mere će biti usvojene na prvoj redovnoj sednici Izvršnog odbora NBS koja se održava 11. avgusta, navode iz NBS.

Donošenje ovakvih odluka podrazumeva analizu stanja i efekata o čijim detaljima se NBS ne oglašava pre nego što te odluke donese. O svim detaljima seta mera, javnost će ubrzo biti informisana. NBS još jednom ponavlja da očekuje od banaka u Srbiji da sprovode održivu i odgovornu poslovnu politiku, zasnovanu na principima zdrave konkurencije, koja podrazumeva unapređivanje depozitnih poslova i očuvanje, odnosno uvećanje baze deponenata i klijenata. NBS je tokom proteklih godina uvela čitav niz proaktivnih mera na ovom planu koje ranije nisu postojale: uvela je zakonsku obavezu banaka da informišu klijenta o naplaćenoj naknadi nakon izvršene transakcije, da dostave pregled naknada kao deo predugovorne dokumentacije, da jednom godišnje dostave ukupan naplaćeni iznos svih naknada i kamata po različitim uslugama, objavila je naknade svih banaka na internet prezentaciji NBS kako bi građani mogli na jednostavan način da se informišu i uporede ih pre nego što posete banku.

Takođe, NBS je uvela obavezu bankama da obaveste klijenta dva meseca pre izmene odredaba okvirnog ugovora, među kojima su i naknade koje banka naplaćuje, i da ga obaveste o njegovom zakonskom pravu da može odmah da raskine ugovor ako se ne slaže s tim izmenama. Donela je propis kojim građani mogu da promene banku samo odlaskom u novu i davanjem ovlašćenja novoj banci da obavi sve procedure prenosa dokumentacije umesto njih (dakle bez donošenja nove papirologije). Kada je reč o korisnicima koji su se ugovorom o kreditu obavezali da imaju račun kod banke koja im je isplatila kredit (što je bio uslov za dodelu kredita ili za nižu kamatnu stopu), Narodna banka Srbije je obavestila sve banka o ograničenjima koje su dužne da primenjuju prilikom eventualnih izmena naknada za održavanje računa tih korisnika.

Categories: Ekonomija

Leave a Reply