Ekonomija

Evropskoj uniji je potreban beskonačni dug da bi preživela

Prigovori Poljske i Mađarske zbog plana EU za suočavanje sa ekonomskom krizom doveli su blok u „veoma tešku situaciju“ i izazivaju sumnju u njegovu budućnost, prema rečima milijardera investitora Georgea Sorosa.

Soros je ranije rekao da bi EU trebalo da izda „večne obveznice“, što znači da glavnica pozajmljenog novca nikada neće biti vraćena, već samo godišnje isplate kamata. Takođe se pretpostavlja da bi EU trajala večno i stoga će i dalje vraćati kamate zajmodavcu. Večne obveznice mogu regionu omogućiti da finansira projekte po vrlo niskim troškovima.

Međutim, Soros se predomislio, napisavši u članku da „Trenutno bi bilo nemoguće da EU izda večne obveznice, jer su države članice previše podeljene“.

Objasnio je da će „investitori kupovati večne obveznice samo od entiteta za koji veruju da će i dalje postojati u doglednoj budućnosti. …Nažalost, to danas ne važi za EU“.

Prošlog meseca, mađarska i poljska vlada stavile su veto na plan EU da poveže pristup finansiranju unije sa prijavom država članica vladavine prava, proverom da li zemlje poštuju evropske vrednosti.

Ako bude prihvaćen, budžet će omogućiti Briselu da ograniči finansiranje i sankcioniše vlade EU koje se nisu pridržavale sopstvenih zakona. Veto znači da se sumnja u sadržaj sledećeg budžeta EU, koji traje od 2021. do 2027. godine.

Soros je predložio da bi pojedinačne države trebale samostalno da izdaju večne obveznice da bi prevazišle izazove na nivou EU. „Izdavale bi ih države članice čije bi postojanje dugo prihvatili dugoročni investitori, poput životnih osiguranja“, napisao je on.

Prema investitoru, „Ako bi jedna zemlja izdala večne obveznice, imala bi dodatnu prednost jer bi je druge evropske zemlje smatrale primerom koji vredi slediti“. Takva ideja omogućila bi i državama da uštede novac, tvrdio je, navodeći ovo kao posebno važno pitanje za zemlje poput Holandije i Finske.

„Na kraju, EU bi mogla da ojača dovoljno da takođe izdaje večne obveznice u svoje ime. To je cilj kome vredi težiti“, rekao je Soros.Izvor: Z.Mitic,logicno,Agencije i portali

Categories: Ekonomija

Leave a Reply