Društvo

Gradonačelnik Leskovca sa saradnicima odgovarao na pitanja i sugestije upućene povodom budžeta za 2021. godinu

Rukovodioci lokalne samouprave na čelu sa gradonačelnikom dr sci. med. Goranom Cvetanovićem su danas odgovarali na sva pitanja, predloge, sugestije i primedbe koje su građani, udruženja i sva ostala zainteresovana lica uputila u okviru opcije „Predloži budžet“ i u okviru Javne rasprave povodom nacrta Odluke o budžetu grada Leskovca za 2021. godinu. Javna rasprava je, zbog epidemiološke situacije, organiozovana onlajn putem. Na samom početku obraćanja gradonačelnik Cvetanović je dao uvodnu reč u okviru koje je rekao:

„Budžet grada je dokument u kome se planiraju prihodi i primanja, kao i rashodi i izdaci Grada tokom jedne kalendarske godine. On predstavlja prikaz planiranih javnih sredstava koja će se sliti u budžet u toku jedne godine, kao i planiranu raspodelu tih sredstava, odnosno da objasni u koje svrhe se koriste javni resursi u cilju zadovoljenja potreba građana. Predlog budžeta za 2021. godinu nastao je kao skup predloga i zahteva koji su izdvojeni kao prioriteti od strane institucija ustanova kulture, ustanova predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja, mesnih zajednica, udruženja građana, omladinskih grupa, javno komunalnih preduzeća i drugih korisnika budžeta, da sagledamo sve sfere društvenog života, a pridržavajući se smernica i uputstva Vlade RS. Trudili smo se da prilikom sagledavanja zahteva za sredstvima sagledamo kako različite sfere društvenog života, tako i njihovu efikasnost i dobrobit u realizaciji programa, projekata i aktivnosti. Ovo je prilika da se čuju mišljenja građana, zainteresovanih subjekata i ostalih, o našim namerama, planiranim aktivnostima , da uz Vašu pomoć, putem sugestija i predloga uspemo da rešimo neke probleme koje smo imali i još bolje definišemo prioritete, implementiramo ih u budžet, a sve u cilju poboljšanja kvaliteta života naših sugrađana.“

Gradonačelnik je danas govorio i o kapitalnim projektima u gradu čija se realizacija planira naredne ili u nekoliko narednih godina i među njima naveo proširenje kanalizacione mreže – ORIO projekat za šta će biti izdvojeno 900,5 miliona dinara, završetak izgradnje centralnog gradskog trga sa 152 miliona dinara, rekonstrukciju dela bulevara Nikole Pašića sa 250 miliona, rekonstrukcija ul. Rade Žunića sa pratećom infrastrukturom čija je procenjena vrednost 110 miliona, izgradnju Centralnog postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u iznosu od 81,3 miliona dinara, unapređenje energetske efikasnosti u objektima javne namene sa 732,4 miliona dinara, energetsku sanacija objekata Trgovinsko-ugostitljske škole, čija je procenjena vrednost 184,8 miliona dinara, izgradnju stadiona, čija je procenjena vrednost 2.465.933.997 dinara, rekonstrukciju ulice Dimitrija Tucovića, čija je procenjena vrednost 42 miliona dinara, izgradnju dečjeg vrtića u MZ Moša Pijade, čija je procenjena vrednost 77,8 miliona dinara, rekonstrukciju i nadgradnju objekta Dečjeg dispanzera, čija je procenjena vrednost 583 miliona dinara i rekonstrukciju glavne zgrade Opšte bolnice, čija je procenjena vrednost 5.243.000.000 dinara.

Većina pitanja koje su građani uputili povodom javne rasprave ticala se infrastrukture, a bilo je pitanja i o sportu, kulturi, poljoprivredi. Pored gradonačelnika danas su govorili zamenica gradonačelnika dr Ana Janković Stojanović, članovi Gradskog veća Aleksandra Đorđević, Stefan Kitanović i Dragoljub Đorđević, načelnik Gradske uprave Miloš Cvetanović, sekretar Skupštine grada Leskovca Zoran Vukašinović, zamenik sekretara Skupštine Vladimir Branković, šef Odeljenja za finansije Marija Milosavljević, šef Odeljenja za društvene delatnosti Saša Mladenović, direkotr JP Urbanizam i izgradnja Novica Nikolić, direktor jedinice za implementaciju Projekta upravljanja otpadnim vodama Maja Milošević Milojić, pomoćnik gradonačelnika Andrija Atanasković, saradnik u Kabinetu gradonačelnika Milica Ristić Cakić.

Categories: Društvo

Leave a Reply