Ljudi i događaji

ZA DANAS: Na noge

A, zapesničeni Zoci, pribeležio mudrariju svog komšije Dragančeta iz naselje Dubočica. Posle ‘’savladana dva lilija’’ Draganča je u žalostivnom tonu prozborio:                                                                        

-Zahvaljujući krizi opet sam na nogama.
Banka mi oduzela auto.

Categories: Ljudi i događaji

Leave a Reply