Društvo

VRANJE: Aleksandra Tošić Arsić v.d. predsednica Osnovnog suda

Rešenjem predsednice Višeg suda u Vranju Dragane Ilić Marković, sudija Aleksandra Tošić Arsić postavljena je za vršioca funkcije predsednika Osnovnog suda u Vranju, a mandat će joj trajati dok novi predsednik suda ne stupi na tu funkciju, a najduže šest meseci.
Dosadašnji vršilac funkcije predsednika Osnovnog suda Stojadin Stanković je dopisom od 18. maja obavestio predsednicu Višeg suda u Vranju da iz zdravstvenih razloga neće biti u mogućnosti da i dalje obavlja tu funkciju, predlažući da se izabere novi v.f. predsednika suda.
Aleksandra Tošić Arsić je jedan od kandidata za predsednika Osnovnog suda na aktuelnom konkursu Visokog saveta sudstva.

Categories: Društvo

Leave a Reply