Ekonomija

Credit Agricole Grupa: Neto prihod 2,1 milijarde evra u Q2 2018. godine

Credit Agricole Grupa je u drugom kvartalu 2018. godine ostvarila je neto prihod u iznosu od 2,1 milijarde evra i 3,5 milijarde evra u prvoj polovini godine. Korigovan za određene stavke, u stalnom opsegu i deviznom kursu, a pre doprinosa za Single Resolution Fund* kvartalni neto prihod je porastao za 4,8%  u poređenju sa istim kavrtalom 2017. godine.

Korigovano za određene stavke, i Credit Agricole Grupa i Credit Agricole S.A. objavili su svoj najveći neto prihod od IPO-a, sa izuzetno snaznom aktivnosću u regionalnim bankama i svim poslovnim linijama Credit Agricole S.A., kao i odličnom kontrolom troskova. U skladu sa ciljevima Srednjoročnog plana, nastavljena je integracija najnovijih akvizicija, a Grupa je nastavila svoj spoljni rast sa novim partnerstvima. Novi digitalni proizvodi i usluge postigli su izvrstan uspeh, a bele?i se i porast korisćenja tih usluga kod novih klijenata.

Adekvatnost kapitala CA Grupe (CET1) je je porasla za +20 baznih poena u odnosu na prethodni kvartal i sada iznosi 14,8% nakraju junna, sto je 530 baznih poena vise od regulatornih zahteva.**

* SRF je deo Single Resolution Mechanism, čija je svrha da obezbedi uredno re?avanje problematičnih banaka u okviru zajednice banaka Evropske Unije.

** Pro forma P2R za 2019, kako je objavila ECB (isključujući kontraciklični bafer)

 

 

Categories: Ekonomija

Leave a Reply