Društvo

Grad Leskovac isplatio poslednju ratu kredita od 3,6 miliona evra zaključenog 2011. godine

Grad Leskovac je izmirio poslednju ratu kao obavezu po uzetom kreditu kod Unikredit banke. Kredit kod Unikredit banke zaključen je u 2011.godini sa grejs periodom od 12 meseci i rokom otplate do 2018.godine, po kamatnoj stopi tromesečni euribor plus 3,4% što je na početku otplate iznosilo preko 5 %. Kredit je namenjen za finansiranje kapitalnih investicionih rashoda. Ukupno je tokom 2011. i 2012. godine povučeno 3.617.954,61 EUR. Takođe možemo da kažemo da Grad Leskovac redovno izmiruje obaveze po sporazumima, reprogramima kao i tekuće obaveze prema javnim i javnokomunalnim preduzećima.

 

Categories: Društvo

Leave a Reply