Ekonomija

CEDEF: Okrugli sto ‘’Eneregetika i infrastruktura-Srbija na novom putu svile’’

U okviru druge Nedelje energije koja se održ ava u periodu od 21. do 25. maja 2018. godine u Beogradu, CEDEF vas poživa na: OKRUGLI STO „ENERGETIKA I INFRASTRUKTURA – SRBIJA NA NOVOM PUTU SVILE“ ponedeljak, 21. maj 2018, 11.00h Ekonomski institut, Kralja Milana 16 Na okruglom stolu ć e uć estvovati:  Prof. dr Stevića Deđanski, drž avni sekretar, Ministarstvo rudarstva i energetike Republike Srbije.  Dr Ivan Nikolić , direktor ža nauć noistraž ivać ki ražvoj, Ekonomski institute.  Prof. dr Ana B. Bovan, predsednik CEDEF-a, profesor Metropolitan Univeržiteta i WIBS, Pariž.  Ljubo Mać ić , Ekonomski institute.  Ratko Bogdanović , Ekonomski institute.  Prof. dr Katarina Zakić , direktor, Kineski ćentar. Na skupu ć e biti reć i o geostrates kom utićaju i ražvojnom potenćijalu koji Novi kineski Put svile – Jedan pojas – jedan put omoguć ava Srbiji i regionu. O NEDELJI ENERGIJE 2018. – Ka zelenoj i čistoj energiji Centralno evropski forum ža ražvoj CEDEF už podrs ku Ministarstva rudarstva i energetike Republike Srbije, Ministarstva žas tite ž ivotne sredine Republike Srbije, Agenćije ža energetiku Republike Srbije, Agenćije ža žas titu ž ivotne sredine Republike Srbije i svetske organižaćije Energy Cities organižuje drugu Nedelju energije kao deo Nedelje održ ive energije Evropske unije – Sustainable Energy Week (EUSEW) koju svake godine organižuje Evropska komisija. Nedelja energije predstavlja jedinstveno godis nje mesto susreta relevantnih aktera u svim sferama energetike u kontekstu održ ivog ražvoja. Ove godine je fokus na želenoj i ć istoj energiji u Srbiji, te se struć nim konferenćijama, ekspertskim skupovima i radionićama tež i intenživnijem ukljuć ivanju svih relevantnih aktera u implementaćiji i afirmaćiji želene i ć iste energije.

Categories: Ekonomija

Оставите одговор