Kultura

LESKOVAC: Nediću Timčenkova nagrada

Ži­ri Za­du­žbi­ne „Ni­ko­laj Tim­čen­ko“ – Leskovac, ko­ji je ra­dio u sa­sta­vu: Dragan Žunić, Biljana Mičić i Jovan Pejčić (predsednik), doneo je jed­no­gla­snu odluku da ovogodišnji dobitnik Na­gra­de „Ni­ko­laj Tim­čen­ko“, na­me­nje­ne naj­bo­ljim srp­skim de­li­ma iz obla­sti na­u­ke o knji­žev­no­sti, bu­de Marko Nedić, književni kritičar i esejist za knjigu “Čaranje i pletenje priče”, Ogledi o savremenoj srpskoj prozi koju je objavio beogradski izdavač „Filip Višnjić“, saopštio je žiri danas. Uz Čaranje i pletenje priče Marka Nedi­ća, u naj­u­žem iz­bo­ru za na­gra­du bi­le su knji­ge: Slobodana Vladušića Književnost i komentari (Službeni glasnik, 2017) i Marka Paovice Metakritički izleti (Srpska književna zadruga, 2017). “Marko Nedić (1943) ide u red najznačajnijih proučavalaca savremene srpske proze, kojom se on intenzivno bavi od ranih sedamdesetih godina prošlog stoleća. O srpskoj pripovedačkoj umetnosti objavio je dosad osam knjiga. Tematski raspon Nedićevih književnoistorijskih i poetičkih istraživanja spaja poslednje decenije 19. veka sa današnjim prozno-umetničkim zbivanjima. Nagrađena knjiga analizuje i vrednuje narativne modele najpre pisaca kao što su Dragoslav Mihailović, Svetlana Velmar-Janković i Danilo Nikolić, da bi se potom, preko opusa Grozdane Olujić, Mome Kapora, Milisava Savića, Miroslava Josića Višnjića, posvetio delima Radovana Belog Markovića, Radoslava Bratića, Milice Mićić Dimovske, Mira Vuksanovića, Ratomira Damjanovića, Radoslava Petkovića… Pri tome Nedić najdublju pažnju poklanja onim proznim aspektima koji umetnički najplodnije odražavaju značaj i širinu prožimanja tradicionalnog i modernog u pričama i romanima savremenih srpskih pisaca.

Kritičar izgrađenog i prepoznatljivog stila, koji osnažuju metodičnost i originalnost primenjenog kritičkog pristupa, Marko Nedić knjigom Čaranje i pletenje priče još jednom potvrđuje opravdano visoko mesto koje njegov opšti rad zauzima u savremenoj srpskoj nauci o književnosti”, stoji u obrazloženju žirija.

Categories: Kultura

Оставите одговор