Ekonomija

Mraz umanjio rod

Polarna zima praćena izuzetno niskim temperaturama, koja je proteklih meseci vladala na jugu Srbije, prouzrokovala je izmrzavanje, pre svega, mladih voćnjaka. Krajnje razmere štet još uvek procenjuju stručnjaci za voćarstvo,ali prema prvim procenama rodni potencijal biće manji od 20 do čak 40 odsto. Najveća oštećenja uzrokovana mrazom pretpreli su mladi voćnjaci starosti od tri godine, sadnice u rasadnicima, kao i nedovoljno zaštićeni sadni materijal. Tome je takodje doprineo i položaj voćnih zasada u dolinama reka i izloženost vetru u ravničarskim predelima. Proteklu godinu je karakterisala visoka rodnost koja je iznurila voćnjake pogotovu ako je izostalo djubrenje i navodnjavanje. Kod najosetljibih voćnih vrsta poput breskve i kajsije, a delimično i višnje, došlo je do pucanja kore i izmrzavanja rodnih pupoljaka. Stručnjaci za voćarstvo ocenjuju da korenov sistem nije oštećen. U ovakvoj situaciji stručnjaci kao najvažniju meru preporučuju kvalitetnu rezidbu, nakon čega bi trebalo da usledi dezinfekcija stabala i rodnih grana krečenjem, kao i djubrenje azotnim djubrivima. Ono što bi se moglo oceniti kao pozitivno je da je mraz uništio i kolonije patogenih organizama zbog čega bi tokom godine zaštita, odnosno primena pesticida i herbicida trebalo da mude manja.

 

Categories: Ekonomija

Leave a Reply