ZA DANAS: Brak

A naš dežurni poeta zapesničeni Zoci, zanesen u inspiraciju života, deklemuje (recituje) za svoj račun: Bio je to, posle venčanja, idealan brak. Ona je radila šta je htela, A on je radio […]