MEDVEDJA: Izložba ‘’U fokusu – Jojić, Arsić, Vojinović…’’

Izložba fotografija “Medveđa 2017” postavljena je u holu Kulturnog centra.

Inače, po rečima organizatora, Dom kulture bio je mali da primi sve zainteresovane za ovaj događaj. Ovoga puta su se predstavnici kulturnog centra potrudili da se jedan deo prostorija zagreje, tako da je, uprkos hladnom vremenu, posetioce dočekala ugodna temperatura. Valja, medjutim, napomenuti da su izložbu muzički uobličili muzičkim instrumentalima pratili Rahim, Andrija i Živojin. Svoje stihove govorila je pesnikinja Jelena Stanković. Inače, izložbu ‘’U fokusu –Jojić, Arsić, Vojinović… Medvedja 2017’’ je prigodnom besedom otvorio dr Nebojša Arsić, predsednik opštine Medvedja

Naučni skup: ‘’Južni srpski krajevi u XIX I XX veku’’

Povodom 140. godišnjice oslobadjanja juga Srbije od Turaka u Vranju je počeo Medjunarodni naučni skup na temu ‘’Južni srpski krajevi u 19 i 20 veku’’, društveno-ekonomski i politički aspekti. Učesnicima naučnog skupa sa međunarodnim učešćem, koji su organizovali Narodni muzej u Vranju, Narodni muzej u Leskovcu, Eparhija vranjska i Pedagoški fakultet, pozdravili su istkanuti naučni radnici i istoričari.

,,U 2018. godini navršava se 140 godina oslobođenja Vranja od Turaka. Težnja za nezavisnošću i obnovom državnosti davala je veru u pobedu junacima Šumadijskog i Dobrovoljačkog korpusa koji su neutralisali tursku blokadu Grdelice i oslobađali Vranje. Dospeli smo pod okrilje moderne evropske civilizacije. Kao lokalna samouprava ne zaboravljamo žrtve naših predaka i cenimo njihove herojske podvige“, rečeno je ovom prilikom kao i  da ovim naučnim skupom počinje obeležavanje 140. godišnjice oslobođenja Vranja od Turaka.

Na otvaranju su govorili Vlastimir Nikolić, prorektor Univerziteta u Nišu, koji je istakao značaj organizovanja skupa u smislu rasvetljavanja činjenica, kao i Episkop vranjski gospodin Pahomije. Plenarna izlaganja imale su dr Elena Gavrilovna Kostrikova na temu ,,Albanski projekat: pogled iz Rusije 1912. godine“ i prof. dr Sunčica Denić, dekan Pedagoškog fakulteta u Vranju koja je govorila o južnoj Staroj Srbiji Jovana Hadži Vasiljevića.

DIJASPORA: Nova uprava Udruženja srpskih privrednika u Švajcarskoj

Posle Izborne skupštine, u gradiću Sevenu održana je i prva sednica Udruženja srpskih privrednika Švajcarske, na kojoj je izabrana nova uprava. Novu Upravu čine: Stojan Stevanović, predsednik, Rada Spasojević, potpredsednik, Ivan Avramović, sekretar, Goran Janković, ekonom, Tanja Radojević, sekretar, Vesna Kusigerski, blagajnik, Violeta Aleksić, mediji, Radan Avramović, menadžment, Čedomir Papović i Bojan Ilić – kontakt sa ostalim udruženjima, Zvonko Jovanović, kontakt sa maticom, Petronije Tejić, kontakt sa Srpskom pravoslavnom crkvom. Posle biranja članova uprave, formirane su i radne grupe koje će rešavati sve zadatke kako bi se došlo do konkretnih rezultata. Jedan od veoma važnih zadataka je predstojeći Svesrpski samit EKSPO 2018. Udruženje će nastaviti da razvija saradnju sa maticom, kao i sa Švajcarskom.                Ovom prilikom je istaknuto da dobre stvari ne treba menjati, pa tako ni tim saradnika u matici. Rad sa ljudima koji dobro poznaju aktivnosti Udruženja je veoma bitan, tako da će Udruženje nastaviti uspešnu saradnju sa medijima i privredom. Moto udruženja će od sada biti druženje sa ostalim privrednicima širom Evrope i Švajcarske, komunikacija na visokom nivou i prezentacija udruženja u punom sjaju.                                              Valja, medjutim, reći da je rad sa Ambasadom i Konzulatom Republike Srbije od velikog značaja za ovo udruženje, ali i velika podrška, kao i saradnja sa organima dijaspore. Inače, kako je rečeno ovom prilikom i u narednoj godini ovo udruženje ima puno zadataka, ali uz novi tim i konstruktivan rad biće i uspešno dostignut svaki od postavljenih ciljeva. Agencije

LESKOVAC: Usvojen budžet

Na sednici Skupštine grada Leskovca usvojen je predlog budžeta za 2018. godinu koji će iznositi  3 milijarde 975 miliona 173 hiljade dinara. U strukturi rashoda, najveći planirani troškovi su upravo troškovi robe i usluge 31, 8 odsto, zatim troškovi zaposlenih 26 odsto, troškovi kamate iznosiće 11,65 miliona dinara, odnosno 11 miliona manje nego 2017. godine, onda troškovi investicija 16 odsto, troškovi srednjeg i osnovnog obrazovanja 10,1 odsto, dok će se za subvencije izdvojiti 4,4 odsto rashoda.

Leskovac ima broj zaposlenih koji je ispod zakonski dozvoljenog broja ali je češće zaposlenih u strukturi rashoda  26 odsto, odnosno veće je od normalnih pokazatelja rashoda zaposlenih koji se kreće na nivou 20 – 21 odsto. Nove investicije su planirane u strukturi rashoda sa 16 odsto iz budžeta.. U Ministarstvu poljoprivrede za retrifikaciju polja u sledećoj godini biće izdvojeno 100 miliona dinara dinara, rečeno je na današnjoj sednici.

Projekat „Grad na dlanu“ u Ministarstvu lokalne samouprave i državne uprave je milion evra. Planirano sredjivanje objekata javne namene u okviru Kancelarije za javna ulaganja iznosi preko 300 miliona dinara, linija ulja 504 miliona dinara, dok je putna infrastruktura planirana sa 140 miliona dinara. U novousvojenom budžetu za komunalne delatnosti planirana su  384,7 miliona dinara. Održavanje higijene javnih površina je planbirano sa 197 miliona, a Snabdevanje i izgradnja vodovodne i kanalizacione mreže 92,2 miliona dinara.

Za razvoj turizma je planirano 69,5 miliona dinara, za poljoprivredni i ruralni razvoj 103, 4 miliona, za program saobraćaja planira se 862, 9 miliona, a za program socijalne zaštite 128,8 miliona. Za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje biće izdvojeno više od 550 miliona dinara. Sličan iznos plamiran je za kulturu, sport i omladinu.

Mesne zajednice će naredne godine dobiti ukupno 33 miliona dinara ili 30 odsto uvećanja u odnosu na ovogodišnjih 25 miliona. Kada je u pitanju prihodna strana, planirana primanja od prodaje imovine iznose 225 miliona dinara i to 145 miliona od prodaje poslovnog prostora i 80 miliona od prodaje gradskog zemljišta.

Porez na zarade  je u novom budžetu planiran u visini od milijardu i 122 miliona dinara ili 22 miliona dinara više, nego 2017. godine, što je posledica, kako je rečeno , novih zapošljavanja, rasta minimalne cene rada, ali i povećanja plata u javnom sektoru, dok će prihodi od poreza na imovinu fizičkih i pravnih lica biti na istom nivou, kao i u 2017. godini, tj. 215 miliona za fizička lica i 100 miliona dinara za pravna lica. Tekući,  namenski transferi,  će biti 80 miliona dinara i oni sadrže projekte komasacije, sredjivanja atarskih puteva, namenske transfere za socijalnu zaštitu, Turističku organizaciju, kao i za korisnike u kulturi.

Kapitalni namenski transferi planiraju se u visini od 92,7 miliona dinara i to za pojačanje elektro mreže u Zelenoj zoni 13, 7 miliona dinara, dovodjenje gasa na istu lokaciju 40 miliona i uredjenje objekata javne namene 25 miliona dinara. Planirano je i da  preneta sredstva na dan 31.12.2017. godine, za narednu, 2018. godinu, iznose 350 miliona dinara. Većinom glasova odbornika predlog budžeta je usvojen na sednici Skupštine grada

LEBANE: Prezentacija nacrta planova detaljne regulacije zone stanovanja

Na osnovu Odluke o izradi Plana detaljne regulacije radne zone „Šumanka“ u Lebanu, Odluke o izradi Plana detaljne regulacije zone stanovanja srednje gustine B3 „Krivača“ u Lebanu i Odluke o izradi Plana detaljne regulacije zone stanovanja visoke gustine A1 „Jaruge“ u Lebanu održaće se:

JAVNI UVID U NACRT PLANA DETALjNE REGULACIJE RADNE ZONE „ŠUMANKA“;
JAVNI UVID U NACRT PLANA DETALjNE REGULACIJE ZONE STANOVANjA SREDNjE GUSTINE B3 „KRIVAČA“;
JAVNI UVID U NACRT PLANA DETALjNE REGULACIJE ZONE STANOVANjA VISOKE GUSTINE A1 „JARUGE“.

Nacrt Planova detaljne regulacije „Šumanka“, „Krivača“ i „Jaruge“ biće izloženi na javni uvid svakog radnog dana od 09,00 do 15,00 časova u sali Skupštine opštine Lebane. Nadležni organ Opštinske uprave, opštine Lebane u saradnji obrađivačem planova Urbopolis D.O.O. iz Beograda, organizovala je javnu prezentaciju nacrta Planova detaljne regulacije „Šumanka“, „Krivača“ i „Jaruge“, u sali Skupštine opštine Lebane danas 08.12.2017.
Opštinska uprava Lebane, Odeljenje za urbanizam, imovinsko-pravne, komunalno-građevinske, stambene i inspekcijske poslove sprovodi oglašavanje odnosno stara se o izlaganju materijala planova. Fizička i pravna lica primedbe i sugestije na pripremljene nacrte Planova mogu dostaviti u pisanoj formi, na pisarnici Opštinske uprave ili poštom Opštinskoj upravi Lebane, Odeljenju za urbanizam, imovinsko-pravne, komunalno-građevinske, stambene i inspekcijske poslove, ul. Cara Dušana br. 116, 16230 Lebane, sa naznakom „ZA ŠUMANKU, KRIVAČU I JARUGE“, ili u elektronskoj formi na e-mail: urbanizam@lebane.org.rs
, u toku trajanja javnog uvida od 30 dana, zaključno sa 18.12.2017. godine. Neophodni materijal za javni uvid o Planovima detaljne regulacije „Šumanka“, „Krivača“ i „Jaruge“ možete preuzeti na web strani opštine Lebane na sledećem linku: http://www.lebane.org.rs.
Svim zainteresovanim fizičkim i pravnim licima koja obavljaju uvid u izloženi materijal, stručna služba ispred nosioca izrade Planova pružiće sve potrebne informacije i stručnu pomoć u vezi sa pojedinim rešenjima. Po završenom javnom uvidu nosilac izrade planskog dokumenta pripremiće izveštaj, koji će se usvajati na javnoj sednici Komisije za planove, 19.12.2017. godine.

Uskoro Mlekara u Medvedji

U Medveđi bi trebalo uskoro da bude otvorena mlekara na mestu gde je ranije planirano da bude zatvor. U Ministarstvu pravde predsednik opštine Medveđa, dr Nebojša Arsić imao je važan sastanak sa direktorom uprave za izvršenje krivičnih sankcija Ministarstva pravde dr Milanom Stevovićem i upravnikom zatvora iz Leskovca Goranom Petronijevićem.

Tema sastanka bila je otvaranje mlekare u opštini Medveđa na zemljištu gde je nekada bilo planirano otvaranje zatvorske jedinice. “Projekat je zamišljen da se na prostoru koji je ranije bio predviđen za izgradnju zatvorske jedinice, na površini od 6,2 hektara bude smeštena mlekara sa ekonomatom u kojoj će biti zaposleni radnici sa teritorije opštine Medveđa. Ovaj projekat je naišao na veliku podršku Vlade Republike Srbije, Ministarstva pravde i uprave za izvršenje krivičnih sankcija” rekao je Arsić. Dogovoreno je da se pre početka iduće godine otpočne sa prvim koracima realizacije projekta, a prva faza je rad na izradi elaborata.