Društvo

VRANJE: Voda iz akumulacije Prvonek potpuno ispravna

Shodno informacijama koje su se pojavile na društvenim mrežama, a tiču se kvaliteta i ispravnosti vode za piće, iz JP Vodovod Vranje obaveštavaju sugrađane i korisnike javnog sistema vodosnabdevanja, da su stručne službe JP VODOVOD Vranje hitno reagovale na terenu i izvršile potrebna uzorkovanja vode na nekoliko lokacija na samoj akumulaciji Prvonek. 

Tom prilikom utvrđeno je da je stanje akumulacije potpuno normalno i očekivano za ovo doba godine.

Parametar vode kao što je boja na površini jezera je posledica predhodnog kišnog perioda, pri čemu su bujični tokovi doneli zamućenje.

Zbog velike količine vode u jezeru, taloženje nanosa i izbistrenje vode se odvija sporo, što je normalna pojava za akumulaciju ovog tipa. U svom eksploatacionom veku, ovakva pojava je registrovana svaki put posle obilnog kišnog perioda.

Što se tiče kvaliteta vode za piće, laboratorija u postrojenju za preradu pitke vode kontinuirano u toku 24 časova vrši ispitivanje sirove i prerađene vode koja se distribuira građanima.

Svi rezultati analiza uključujući i poslednjih 48 časova ukazuju da nema promene u kvalitetu vode za piće i da su ispitivani parametri usaglašeni za zahtevima propisanim u: Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće „ Sl list SRJ‟, br.42/99, 44/99 i „Sl glasnik RS‟, br.28/19.

Iz Vodovoda navode da je voda za piće iz javnog sistema vodosnabdevanja potpuno ispravna i da nema razloga za zabrinutost.

Categories: Društvo

Leave a Reply