Ljudi i događaji

ZA DANAS: Zabava

Posle poduže pauze javila se svojim prilogom Slaćka, naša stalna i pouzdana saradnica iz Vladički Han. Slaćka piše: -Onomad slušam na gvozdeni mos na Južnu Moravu, kako razgovaraju dve dame, inače, kolko gi poznavam, supruge novokomponovanih biznisera:

-A, mori Mimo, kakav ti je s’g (sad) kulturno-zabavni život?

-Eeee kakav? Pa, kad sam kulturna – uopšte mi neje zabavno!

Categories: Ljudi i događaji

Leave a Reply