Društvo

Na današnji dan počela jedna od najtežih bitaka sa teroristima i NATO – Bitka za Paštrik

Dvadest četiri godine je od početka bitke na Paštriku, koja je zajedno sa borbom na Košarama, primer vojničke snage, veštine, hrabrosti i pobede, ali i stradanja mladih vojnika za otadžbinu.  Borbe na Paštriku i Košarama zaustavile su NATO pohod na SRJ, ali i prodor albanskih snaga, a za taj veliki uspeh, zaslužni su obični vojnici, borci i starešine taktičkih jedinica. Hrabrim borcima je komandova general Božidar Delić.

Operacija Strela odnosno Bitka na Paštriku je bila agresivna vojna operacija, sadržana u skupu napadačkih borbenih dejstava UČK potpomognutih snagama albanske vojske i NATO, a protiv jedinica Vojske Jugoslavije u periodu od 26. maja do 10. juna 1999. Cilj operacije Strela bio je slamanje otpora, razbijanje i uništenje odbrambenih pograničnih snaga VJ, te otvaranje koridora za dodatno ubacivanje terorista na područje Kosova i Metohije i presecanje komunikacija na liniji Peć — Prizren.

Ideja generala Veslija Klarka, tadašnjeg komandanta NATO snaga bila je da oko 20 000 vojnika ubaci u Metohiju i tako slomi odbranu Prištinskog korpusa. Mimo ustaljene linije NATO komandovanja, Klark je angažovao i američku stratešku avijaciju koja je tukla naše jedinice iz vazduha. Međutim, samo jednom, 27. maja, uspeli su da probiju front naše odbrane na gorožupskom pravcu i naprave prodor od 200 do 400 metara na teritoriju Srbije. I pored ovakvog uspeha, agresor nije uspeo da ispuni svoje ratne planove. Za uspešan nastavak operacije bilo je neophodno osigurati desno krilo napada, te zauzeti i dolinu Belog Drima. Svi dotadašnji pokušaji pokazali su se kao neuspešni. Terorističke snage su gubile na snazi i operacija je polako posustajala. Nakon dva dana teških borbi (31. maja i 01. juna), prestala su velika ofanzivna dejstva i operacija se svela na povremene manje vatrene čarke. Ovo je omogućilo popunu u naoružanju i opremi, te se Vojska Jugoslavije na ovom pravcu potpuno konsolidovala i učvrstila svoje položaje. Snage NATO-a, albanske regularne vojske i terorističke UČK su bile praktično odbačene na početne položaje i operacija “Strela” je doživela potpuni neuspeh.

Borbe na Paštriku i Košarama zaustavile su NATO pohod na SRJ, ali i prodor albanskih snaga, a za taj veliki uspeh, zaslužni su obični vojnici, borci i starešine taktičkih jedinica.

Tačan broj pripadnika terorističke UČK koji je bio uključen u fazama operacije nije moguće utvrditi. Po nekim procenama, u prvom talasu trebalo je da učestvuje od 12.000 do 20.000 boraca. U ovaj broj ulaze elementi 2. pešadijske divizije vojske Republike Albanije (jačine oko 5.000 ljudi), kao i samostalni artiljerijski pukovi sa komandom u gradu Kukes.

Uprkos teškim iskušenjima svaki borac bio je spreman na žrtvu. Vojska se herojski borila. O tome svedoče i žrtve – u operaciji Strela 549. motorizovana brigada, imala je 25 poginulih i oko 200 ranjenih boraca. U zoni brigade poginulo je ukupno 87, a ranjeno i povređeno 300 oficira, podoficira i vojnika.

Prema zvaničnim podacima kosovske* Komisije za određivanje statusa veterana u borbama u zoni Paštrika poginulo je 453 UČK terorista, a ranjeno više od 700. Međutim njihovi gubici bili su znatno veći.

Čuvena 549. motorizovana brigada Vojske Jugoslavije je jedina koja je kompletno odlikovana. Agencije i portal

Categories: Društvo

Leave a Reply