Ekonomija

Na prodaju hotel ‘’Carčin grad’’ u Lebanu

Danas je Republička direkcija za imovinu Republike Srbije oglasila prodaju hotela „Caričin grad“ u Lebanu sa sledećim uslovima prijavljivanja :

Rok za preuzimanje uputstva za ponuđače od 20. aprila do 3. maja svakog radnog dana od 9 do 14 časova u prostorijama Republičke direkcije za imovinu,
Učesnik koji preuzme Uputstvo za ponuđače dužan je da do 3. maja 2023. godine uplati depozit za učešće u postupku u visini od 47.253,30 evra u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate,
Pravo učešća imaju pravna i fizička lica, koja dostave uredno popunjenu, potpisanu i overenu pečatom pisanu ponudu dostavljenu najkasnije do 5. maja 2023. godine,
Otvaranje ponuda izvršiće se komisijski dana 9. maja 2023. godine,
Površina objekta koji se prodaje je 3.516m², na katastarskoj parcelli br. 901 KO Lebane površine 88a 21m².

Sve informacije se nalaze na sledećem linku:

Categories: Ekonomija

Leave a Reply