Ekonomija

DRUGI PIŠU: Kada zastarevaju računi za plaćanje

Dugovanja građana za račune za komunalne usluge, struju, kablovsku televiziju, mobilne i fiksne telefone zastarevaju u roku od godinu dana. Ipak, to ne znači da dug nakon tog perioda ne može biti naplaćen. Potrošač može da izbegne prinudnu naplatu, samo ukoliko uloži prigovor na vreme. Takođe, zakonom je zabranjeno da se, nakon godinu dana, dužnik uslovljava naplatom zastarelih potraživanja da bi usluga ponovo bila aktivirana. Često se dešava da građani slučajno ne plate neki račun ili nisu dobili opomenu. Sve usluge koje dospevaju na mesečnom nivou zastarevaju u roku od godinu dana, prema Zakonu o obligacionim odnosima. Dokaz o uplati treba čuvati u tom periodu, odnosno 12 meseci“Kada potrošači ne vide opomenu, onda slučaj preuzima izvršitelj, medjutim, građani nikada ne treba da izbegavaju rešenje koje im stigne od njega, jer će na kraju platiti „debelu“ kamatu.Ukoliko ih neko tuži za zastarelo potraživanje i stigne im rešenje od izvršitelja, obavezno treba u roku od osam dana da ulože prigovor. U tom podnesku treba da se pozovu na zastaru. Samo na taj način mogu da zaustave prinudnu naplatu potraživanja, ako su na vreme podneli prigovor. Mobilni i kablovski operateri imaju pravo da prekinu pružanje usluge potrošačima koji dva meseca nisu platili račun. Kada izmire taj dug, ona će biti ponovo aktivirana. Ukoliko je prošlo godinu dana i potraživanje je zastarelo, operateri nemaju pravo da uslovljavaju korisnika naplatom, da bi im ponovo uključili uslugu. Izvor-foto: Agencije i portali

Categories: Ekonomija

Leave a Reply