Ekonomija

Uzgoj kestena maruna sve popularniji

Nasadi kestena maruna daju visoke prinose, ali i prihode zbog dobre cene na tržištu. Poljoprivrednici se najčešće odlučuju na hibridne sorte maruna, otporne na štetočine osu šiškaricu i rak kore koji su poslednjih godina poharali kestenove šume na jugu Srbije..

Kako saznajemo od jednog od poznatijih uzgajivača Dragana Stojanovića, koji je na svom posedu nedaleko od Vranja podigao nasad kestena maruna, za uspešan plantažni uzgoj neophodno je poštovati reč struke.

Stojanović je angažovao tim iskusnih agronoma, koji su proveli niz agrotehničkih mera, te osigurali adekvatnu zaštitu i ishranu. Pritom su odabrane sorte otporne na bolesti i štetočine koje napadaju stabla kestena na jugu Srbije.

Categories: Ekonomija

Leave a Reply