Ekonomija

Što pre završiti plavu zaštitu i krečenje voćaka

Povoljne vremenske prilike omogućavaju, ovih dana, voćarima da više pažnje posvete svojim zasadima. Pravovremena zaštita voćnih kulture je od velike važnosti pa sa pojedinim radnjama ne treba oklevati. Prema rečima stručnjaka za voćarstvo, Miroslava Mikija Vidosavljevića, ovih dana trebalo bi završiti sa krečenjem voćaka i plavom zaštitom jer optimalni rok za ove poslove ističe. RPZ

Categories: Ekonomija

Leave a Reply