Društvo

LESKOVAC: Javni poziv za pomoć pri kupovini seoskih kuća i nabavku građevinskog materijala interno raseljenim licima

Grad Leskovac u saradnji sa Komesarijatom za izbeglice i migracije Republike Srbije raspisuje Javni poziv za izbor korisnika za dodelu pomoći porodicama interno raseljenih lica na teritoriji grada Leskovca kroz kupovinu seoskih kuća sa okućnicom odnosno odgovarajuće nepokretnosti namenjene stanovanju i dodatne pomoći u građevinskom i drugom materijalu i opremi za popravku ili adaptaciju predmetne seoske kuće sa okućnicom odnosno odgovarajuće nepokretnosti namenjene stanovanju.

Javni poziv će biti otvoren od 20. decembra 2022. godine do 23. januara 2023. godine, uključujući i 23. januar 2023.godine.

 Prijave sa potrebnom dokumentacijom se podnose u zatvorenoj koverti preko pisarnice Gradske uprave Leskovac:Grad Leskovac, Povereništvo za izbeglice i migracije grada Leskovca, 16000 Leskovac, ul. Trg revolucije br. 45
Komisija za izbor korisnika za dodelu pomoći za poboljšanje uslova stanovanja porodica IRL kroz kupovinu seoske kuće sa okućnicom i dodelu pomoći u građevinskom i drugom materijalu i opremi za popravku ili adaptaciju seoske kuće
sa naznakom: PRIJAVA NA JAVNI POZIV-NE OTVARATI
Za sve informacije u vezi Javnog poziva zainteresovana lica mogu se obratiti Povereništvu za izbeglice i migracije grada Leskovca, zgrada Osmospratnica, srednji ulaz, prvi sprat, kancelarija br.7.

Categories: Društvo

Leave a Reply