Društvo

SAZNAJEMO: Profesorka novosadskog Pravnog fakulteta predložena za novu pokrajinsku zaštitnicu građana

Odbor za organizaciju uprave i lokalnu samouprave Skupštine APV predložio je dr Ćorić za novu pokrajinsku zaštitnicu građana i o tome će u utorak, 22. novembra, odlučivati poslanici Skupštine Vojvodine. Aktuelnom ombudsmanu prof. dr Zoranu Pavloviću šestogodišnji mandat ističe 24. novembra, odnosno ovog četvrtka.

Dragana Ćorić je rođena 1976. godine u Leskovcu, a u Novom Sadu živi od 1986. godine.

Tokom školske 2002/2003. završila je master studije Deutsche Rechtsschule, na nemačkom jeziku, koji su organizovali Pravni fakulteti iz Novog Sada i Minstera. Magistarski rad s temom „Vreme u pravu“ odbranila je 2005. godine na Pravnom fakultetu u Nišu, a na istom fakultetu je doktorirala na temu „Princip stečenih prava i retroaktivno dejstvo zakona“.

Oblasti užeg naučnog interesovanja su joj teorija prava, nomotehnika, pravna etika, etički kodeksi.

Ove godine je reizabrana u status docenta na Pravnom fakultetu, a dobitnica je Oktobarske nagrade Grada Novog Sada 2014. godine.

Poznata je kao koautorka predloga neusvojenog „Aleksinog zakona“, posvećenog merama prevencije vršnjačkog nasilja u školama, koji je napisala nakon samoubistva dečaka Alekse Jankovića iz Niša. Delovi zakona implementirani su u važeći Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja.

Jedna je od osnivačica Udruženja „Roditelj“, a članica je Nacionalne asocijacije psihoterapeuta i Evropskog udruženja psihoterapeuta.

Bila je među osnivačima Gradskog saveta roditelja, konsultativnog tela roditelja za teritoriju Novog Sada, sertifikovani je trener za oblast zaštite od diskriminacije, a upisana je i u registar medijatora pri Ministarstvu. Učestvovala je u osnivanju Srpskog udruženja za pravnu i socijalnu filozofiju, a aktivna je i u Koordinacionom telu za bezbednost dece i mladih u osnovnim i srednjim školama u Novom Sadu.  

Govori engleski, ruski, nemački, a služi se italijanskim jezikom. Izvor-foto: Agencije i portali,,021,otografija: Mojnovisad.com

Categories: Društvo

Leave a Reply