Ekonomija

U Leskovcu u planu višespratnica sa 30 stanova

U Leskovcu, u ulici Ljutice Bogdana, mogla bi da se gradi zgrada sa pet nadzemnih etaža. Višeporodični stambeni objekat spratnosti Po+P+4+T gradio bi se na katastarskim parcelama br. 4174/1, 4174/2 i 4175 KO Leskovac.

Grad Leskovac izdao je lokacijske uslove za gradnju, investitor je fizičko lice, dok je idejno rešenje uradio biro za projektovanje Aleksandra Rančić PR Mark16.

Prema projektu, zgrada će imati 30 stambenih jedinica, 23 parking mesta, ostave na tavanu, garažu na podzemnom nivou.

U sklopu podruma organizovana je garaža kapaciteta 13 parking mesta (1 p.m. za osobe sa posebnim potrebama), tehnička prostorija, kotlarnica i vertikalne komunikacije. Preostale etaže objekta namenjene su za stanovanje.

U tavanskom prostoru predviđene su stanarske ostave (30 stanarskih ostava za 30 stanova).

Izvor:eKapija

Categories: Ekonomija

Leave a Reply