Ekonomija

LESKOVAC – OGLAS ZA LICITACIJU ZA ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA ZA VREME 32. ROŠTILJIJADE

Turistička organizacija Leskovac objavila je oglas za licitaciju poslovnog prostora i korišćenje javnih površina za postavljanje ugostiteljskih objekata za vreme održavanja 32. Roštiljijade.

Pravo učešća na licitaciji imaju registrovane ugostiteljske radnje i preduzeća sa važećom dozvolom za rad postojeće ugostiteljske radnje ili preduzeća i moraju biti prijavljena na SEF – sistem elektronskih faktura shodno čl. 24 Zakona o elektronskom fakturisanju.

Pre licitacije obavezna je uplata kaucije od 20% od početne cene, kao garant ozbiljnosti, na podračun br. 840-451668-20  /“Depozit po osnovu licitacije za 32. “Roštiljijadu” u Leskovcu/ ili na blagajni Turističke organizacije grada Leskovca.

Obrazac za licitaciju sa dokazom o registraciji i uplati kaucije se dostavljaju u zatvorenoj koverti sa naznakom “Za licitaciju”  najkasnije na dan održavanja licitacije u prostorijama Turističke organizacije grada Leskovca u vremenu od 8 do 15 h.

Podizanje cene se ograničava na 10% od početne cene mesta.

Prva licitacija će se održati 10.08.2022. godine u sali Skupštine Grada Leskovca sa početkom u 17 časova. Druga licitacija će se održati 15.08.2022. godine takođe sa početkom u 17 časova.

Categories: Ekonomija

Leave a Reply