Ekonomija

LESKOVAC: Završeni radovi na čišćenju predbrana na reci Veternici 

Završeni su radovi na čišćenju predbrana na reci Veternici i na Crcavačkom potoku kod akumulacije Barje.Akumulacija „Barje“ na reci Veternici, projektovana sa prioritetnom funkcijom vodosnabdevanja stanovništva vodom, napunjena je 1994. godine i predstavlja ključno izvorište koje se koristi za vodosnabdevanje preko 90.000 stanovnika sa teritorije grada Leskovca i 38 naseljenih mesta. Njegova izgradnja obezbedila je zdravu, higijenski ispravnu vodu mnogim budućim generacijama. Kako je na konferenciji za medije istaknuto grad Leskovac je prošle godine u potpunosti izmirio obaveze po osnovu kredita za potrebe finansiranja Investicionog programa završetka izgradnje vodosistema „Barje“ u iznosu od 4 miliona evra u roku.Obilaskom terena uzvodno od akumulacije Barje konstatovano je da su deponijske pregrade potpuno ispunjene, i do sada nikada nisu čišćene niti sanirane, stoga se prošle godine ozbiljno pristupilo ovom poslu. Uz finansijsku pomoć od strane JVP „Srbijavode“ u iznosu od 17,4 miliona dinara sa PDV-om, dve predbrane su prvi put očišćene prošle godine kada je i uređeno rečno korito na ulivu reke Veternice u akumulaciju Barje, dok su ove godine, u toku juna i jula, ispražnjene još dve deponijske pregrade na Crcavačkom potoku, vrednost ove investicije iznosi 11,3 miliona dinara sa PDV-om. Cilj  ovih aktivnosti je da se održi kvalitet vode akumulacije Barje kako bi zadržala svoju osnovnu funkciju glavnog izvorišta vodosnabdevanja grada Leskovca. Na ovaj način napravljen je dodatni prostor za nove količine nanosa čime će se sprečiti njegovo unošenje u akumulaciju, što će znatno uticati na poboljšanje kvaliteta vode, dok kao krajnji rezultat dobijamo produžetak eksploatacionog veka same akumulacije “Barje”,

„JVP „Srbijavode“ je u prethodnom periodu uložilo znatna finansijska sredstva kako za redovno održavanje brane i akumulacije Barje sa svim pratećim objektima i opremom, tako i za investiciono održavanje brane.

Prošle godine smo radili čišćenje dve pregrade na reci Veternici, a pored tih pregrada izgrađen je i put pored votokoka koji do tada nije postojao, a ove godine smo uradili čišćenje ove dve pregrade gde se sada nalazimo. Za investiciono održavanje u ove dve godine, odnosno čišćenje tih pregrada, uloženo je oko 25 miliona i 800 hiljada dinara, što je cifra bez PDV-a.

U poslednje tri godine je za redovno i investiciono održavanje Barja uloženo oko 50 miliona dinara. Znači pored investicionog se svake godine radi i redovno održavanje brane, radi se održavanje svih objekata na brani, vodozahvata, samog objekta na brani i sve prateće mehaničke, hidro i elekto opreme na brani.“

Categories: Ekonomija

Leave a Reply