Ljudi i događaji

ZA DANAS: Upoznavanje

Micko električar iz Lebane, kako kaže, zabeležio jednu zanimljivu dogodovštinu koja se ’’odigrala’’ kada su kinezi otvarali trgovinu u varošicia na Jablanici i Šumanki. Micko piše: Mile ’’šupeljka’’  poznati lebanski šereta upoznaje Kineza koji je došao kod njega da zakupi stan za stanovanje. Kinez predstavlja svoje članove pa kaže:

– Ovo je moja žena Mi San, ovo je moja svastika Ni San i moja tašta Ti San.
A, Mile ‘’šupeljka’’ će na to:
– Ovo je moja žena Nju Sam, moja svastika Nju Bi i moja tašta Nju Ti.

Categories: Ljudi i događaji

Leave a Reply