Društvo

Javni poziv za instruktore

Republički zavod za statistiku objavio je javni poziv za prijavljivanje kandidata za instrukore u popisu stanovništva, domaćinstava i stanova 2022.godine.

Prijavljivanje počinje danas i traje do 3.jula do 20 sati, a zainteresovani kandidati treba da popune elektronsku prijavu na sajtovima Zavoda, www.stat.gov.rs ili popis2022.stat.gov.rs.

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispuni:državljanstvo Republike Srbije, prebivalište ili prijavljeno boravište u Republici Srbiji, najmanje 18 godina starosti u trenutku popunjavanja prijave, stečeno najmanje četvorogodišnje srednje obrazovanje, da kandidat nije osuđivan, da protiv njega nije pokrenuta istraga niti se protiv njega vodi krivični postupak.

Posebni uslovi koje kandidat treba da ispuni:poznavanje rada na računaru i mogućnost korišćenja sopstvenog računara i pristup internetu tokom perioda anagažovanja.

Detaljnije informacije o zadacima instruktora i procedurama za izbor kandidata dostupne su na sajtovima Zavoda.

Categories: Društvo

Leave a Reply