Ekonomija

LESKOVAC: Sprža postaje svetski brend

‘’Leskovačka sprža” je, rešenjem, koje je Zavod za intelektualnu svojinu izdao 6. juna 2018, sertifikovana kao proizvod sa zaštićenim geografskim poreklom i sada i zvanično postaje treći brend Leskovca, posle roštilja i ajvara.
Regionalna privredna komora je najavila da ovaj specijalitet zaštiti i kod Svetske organizacije u Ženevi. Grad Leskovac obezbedio je 4oo. ooo dinara, koliko je bilo neophodno da bi se ušlo u postupak sertifikacije, a ova složena procedura poverena je Regionalnoj privrednoj komori Leskovac. Stručni tim, koju su činili Koordinator za poljoprivredu Vladimir Bojović, profesor doktor Miodrag Lazić i doktor Snežana Ilić Stanković, u rekordom roku je izradio Elaborat za zaštitu imena porekla ”Leskovačka sprža”, pripremio neophodnu dokumentaciju i analize.

Kroz aktivnu marketinšku kampanju, registracijom Udruženja ”Domaća sprža”, stalnim edukacijama, stručnim skupovima i sastancima sa proizvodjačima, rešenjem Zavoda za intelektualnu svojinu, okončana je sertifikacija ovog prepoznatljivog specijaliteta. Od tada do danas ‘’Leskovačka sprža” je postala ‘’prisutna’’ i nalazi se na meniju elitnih restorana na zemaljskoj kugli.

Geografska oznaka upisana je u Registar pod brojem 77. 

Categories: Ekonomija

Leave a Reply