Društvo

Svedocanstvo: Nema nazad, iza je Srbija!

Javlja mu se vezom komandant brigade Delić i kaže: NEMA NAZAD, IZA JE SRBIJA! Budi gde jesi, stiže ti podrška! U jeku bitke na Paštriku, koja je počela na današnji dan 1999, u tzv. operaciji „Strela“ izdvaja se jedan poseban trenutak.

To je trenutak u kome je nastala krilatica 549. prizrenske brigade, krilatica koja možda i najbolje opisuje tu herojsku brigadu i njen značaj u odbrani zemlje.

Dešava se to krajem maja 1999, nekoliko dana posle silnih napada preko karaule Gorožup i vrha Paštrika kada još snažnije tim kopnenim napadima terorista podršku daju strateški bombarderi avijacije NATO kroz nekoliko „tepih” bombardovanja od Belog Drima do sela Binaj, preciznije – tačno do puta koji vodi sa Planeje do Gorožupa. Oni što su bili pri vrhu Paštrika u okolini graničnog kamena D-5/3 kažu da su ,,pečurke“ dima bile u njihovoj visini. Iznad puta u šumi bio je i vodnik Boševski sa svojim vojnicima. Posle podrške avijacije teroristi su otpočeli sa brzom paljbom iz minobacača po njima pa zatim i pešadijskim napadom i nastupanjem.

Odnos u ljudstvu je daleko u korist terorista.

Boševski sa svojim vodom trpi napade jedva zadržavajući položaje jer mu preti obuhvat terorista. U neko vreme vezom zove IKM brigade, saopštava situaciju na njegovoj liniji odbrane i traži odobrenje za povlačenje 200 do 300m nazad jer smatra da na trenutnoj poziciji ne može zadržati neprijatelja. Javlja mu se vezom komandant brigade Delić i kaže: NEMA NAZAD, IZA JE SRBIJA!
Budi gde jesi, stiže ti podrška!

To se i desilo.

Ta rečenica : nema nazad, iza je Srbija koju su čuli svi koji su imali radio vezu i bili blizu iste, od Belog Drima do Likena, nekako se primila kod boraca i još više u njima probudila svest o njima samim i o bitnosti datog trenutka i same bitke na Paštriku i tako se proširila na čitavu 549. motorizovanu brigadu. Ta rečenica govori šire o tome da je 549. herojska brigada iz Prizrena branila državnu granicu sa vodnik Boševski nije onomad na Paštriku! Izvor: Otačastvo

Categories: Društvo

Leave a Reply