Društvo

DRUGI PISU I TOGA IMA: Advokat iz Brčkog dobio presudu protiv BiH, bio je tužen zbog vica o Hirošimi

Advokat iz Brčkog Mirko Simić dobio je u Evropskom sudu za ljudska prava u Strazburu presudu protiv Bosne i Hercegovine. On je tužio BiH zbog kuriziteta kojeg je doživio na sudu u Brčkom kada je ispričao vic, a zbog čega je zbog nepoštivanja suda kažnjen sa 1.000 KM

Naime, Simić je na sudu kako bi ilustrovao svoju kritiku postupka u kojem je on zastupao klijenta kazao sledeće:

– Tačno je da je dokazivanje probatio diabolico (đavolski posao), ali ovakva tvrdnja i stav drugostepenog suda nas podseća na onu anegdotu kada profesor pita studenta kada je bačena atomska bomba na Hirošimu i koliko je ljudi poginulo, pa kada student odgovori tačnu brojku poginulih ljudi, onda profesor kaže to nije dovoljno kolega, imena, imena….Očigledno je drugostepeni sud postupio na ovaj način i iz tih razloga odbio žalbu tužioca u pogledu glavnog zahteva.

Upravo zbog ovoga Sudsko veće Apelacionog suda u Brčkom kaznilo ga je zbog nepoštovanja suda.

Međutim, Evropski sud u Strazburu ustanovio je da po članu 10. Konvencije (sloboda izražavanja), njegova sloboda izražavanja nije ispoštovana.

– Sud prvo primjećuje da su kritičke primjedbe, koje su domaći sudovi ocenili uvredljivim, aplikant iznEo u kontekstu sudskog postupka. Drugim rečima, oni su napravljeni u okolnostima u kojima su prava njegovog klijenta, prirodno, morala biti energično branjena. Štaviše, primedbe su iznesene u žalbi. Dakle, šira javnost nije bila upoznata sa njima. Domaći sudovi, u svom ispitivanju slučaja, nisu dali dovoljnu težinu kontekstu u kojem su navedene primedbe. Zaista, njegovi komentari su bili usmereni na način na koji je drugostepeni sud primenio pravila o dokazivanju u slučaju njegovog klijenta. Iako je tačno da je ton osporenih primedbi bio zajedljiv, ili čak sarkastičan, upotreba takvog tona u primedbama o sudijama smatrana je kompatibilnom sa članom 10. (vidi predmet Morice, gore citiran, paragraf 139) – kaže se u obrazloženju presude Evropskog suda.

Dodatno, Evropski sud zaključuje da mešanje u aplikantovo pravo na slobodu izražavanja nije bilo „neophodno u demokratskom društvu“. Izvor-foto: Agencije i portali, krupljani

Categories: Društvo

Leave a Reply