Ekonomija

Upis u vinogradarski registar

Zakonom o vinu je predviđena obaveza upisa u Vinogradarski registar svih lica i preduzetnika koji proizvode grožđe namenjeno prometu i preradi a koji imaju vinogradarske parcele veće od 10 ari. Ova obaveza se takođe odnosi i na vinogradare koji imaju manje od 10 ari vinograda, a svoje grožđe stavljaju u promet.

Categories: Ekonomija

Leave a Reply