Ljudi i događaji

ZA DANAS: Norma

Micko električar iz Lebane, pronašao i poslao zanimljivost iz scenarija čuvene priredbe ‘’Susreti sela lebanskog kraja’’ održane u tamošnjem Domu culture. Micko piše:

-Mile serča sedi u kafanu, zove ga Rada i razdere se da gu čuju svi: „Rekla sam 2 piva i do 11 kuci!!!,,A Mile odgovara:“A ja sam mislio 11 piva i do 2 kuci“

Categories: Ljudi i događaji

Leave a Reply