Društvo

U okviru manastira Sveti Nikola u Vranju u planu izgradnja konaka

U Vranju će se graditi konak, u funkciji glavnog objekta manastirskog kompleksa Sveti Nikola sa kotlarnicom, spratnosti Po+P.

Bruto površina podruma objekta iznosiće 215,56 m2, a prizemlja 273,42 m2. Ukupna bruto površina predmetnog objekta iznosiće 488,98 m2.

Predračunska vrednost objekta je 19,4 miliona dinara (19.481.465,72 dinara) bez obračunatog PDV-a, navedeno je u dozvoli.

Projekat za građevinsku dozvolu uradio je projektni biro Forma Antika iz Niša, a Odeljenje za urbanizam, imovinsko-pravne poslove, komunalno-stambene delatnosti i zaštitu životne sredine Gradske uprave Grada Vranja izdalo je građevinsku dozvolu.A. K. eKapija

Categories: Društvo

Leave a Reply