Ljudi i događaji

ZA DANAS: Izgled

Konačno se ‘’specijalkom’’, koju je iskopao iz scenarija legendarne finalne priredbe ‘’Susreti sela lebanskog kraja’’, javio Micko električar. Baba Stojna uđe u kuću i ugleda unuka Roberta kako plače:
– Pa šta je bilo Robe? – pita ga.
– Majka i tatko su se svađali! – šmrkće mali Robert.
– Nije to strašno – umiruje ga baba Stojna.
– Kako nije strašno! – reče Robert šmrcajući -Tatko je rekao na majku da je ćurka, a majka je rekla na tatka da je bivol, a šta sam onda ja

Categories: Ljudi i događaji

Leave a Reply