Ljudi i događaji

ZA DANAS: Kratkovid

Zanimljivim prilogom javio nam se učitelj Ceci koji je svojevremeno službovao u Zavidincu, Bonjincu. Modroj Steni i Ljuberadji. Učitelj Ceci piše. Svojevremeno sam u Bonjincu pitao Dragoljuba Marikinog poznatog ćerimidžiju:
– Dragče reci ti meni, kada pišemo veliko slovo??
Dragoljub me gleda ko ‘’bodljikavo goveče’’ pa će:
– Pa, pa, kad je neko kratkovid.

Categories: Ljudi i događaji

Leave a Reply