Društvo

LEBANE: Važne odluke SO Lebane

Na održanoj sednici SO Lebane odbornici su najpre razmotrili i usvojili Predlog odluke o trećoj izmeni i dopuni odluke o budžetu opštine za 2020.godinu, a kako je u obrazloženju rečeno ova odluka uređuje preraspodelu neutrošenih, a planiranih sredstava koja nisu realizovana zbog pandemije koronavirusa i Vanrednog stanja. Prvobitno planirani prihodi u budžetu za ovu godinu projektovani su na milijardu i pedeset miliona dnara, ali je realizacija izostala tako da je inkasirano 650 miliona dinara, kazao je rukovodilac Odeljenja za finansije Saša Mladenović. Razmatran je i usvojen Predlog odluke o budžetu opštine Lebane za 2021.godinu. Kako je istakao predsednik opštine Ivan Bogdanović budžet za narednu godinu planiran je u skladu sa strategijom razvoja opštine uzimajući u obzir razvoj infrastrukture, turizam i sporta, a uz oslanjanje i na projekte usmerene prema Vladi Srbije i međunarodnim razvojnim organizacijama.Budžet je planiran u iznosu od 966 miliona i 147.000 dinara i ocenjen je kao realan. Odbornici su usvojili i Predlog odluke o predlogu Vladi Srbije za utvrđivanje javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti u korist opštine Lebane. Kako je rečeno ova odluka omogućiće razvoj turizma i unapređenje turističke ponude čitavog kraja, a posebno lokaliteta Caričin Grad Razmatrani su i Predlozi odluka koje se odnose na davanje saglasnosti na programe poslovanja sa finansijskim planom javnih preduzeća na teritoriji opštine, kao i kulturnih ustanova. Većnici su razmatrali i usvojili i Predloge Programa poslovanja i subvencionisanja JP Lebane, JKP Veterinarska stanica, kao i javno komunalnih preduzeća Vodovod,Komunalac i Imovina.

Na sednici opštinskog veća usvojeni su i predlozi programa rada za 2021.godinu Turističke organizacije, Biblioteke, Doma kulture, Centra za socijalni rad i Sportskog centra Lebane. Takođe razmatran i usvojen zahtev lebanske Gimnazije za promenu naziva ove školske ustanove u Gimnazija Stojan Ljubić.

Categories: Društvo

Leave a Reply