Kultura

LESKOVAC: Istorijskom arhivu nagrada ’’Zlatan arhiv’’

Komisija za dodelu dveju ravnopravnih godišnjih nagrada „Zlatna arhiva“ iz Fondacije Aleksandra Arnautovića, u sastavu Nada Petrović, arhivski savetnik Arhiva Jugoslavije u penziji, i članovi dr Ljubodrag P. Ristić i Mitar Todorović, arhivski savetnik Arhiva Jugoslavije, na sednicama održanim u Arhivu Srbije, 17. i 27. novembra 2020. godine, jednoglasno je donela odluku da se dve ravnopravne nagrade dodele Istorijskom arhivu Leskovac i Miletu Staniću, arhivskom savetniku u penziji Arhiva Srpske akademije nauka i umetnosti.

U ovu važnu instituciju kulture Grada Leskovca do sada je, u sadejstvu sa Ministarstvom kulture i informisanja, uloženo preko 14,5 miliona dinara: adaptirana je matična zgrada arhiva, dat je na korišćenje deo stare zubne poliklinike i prilagođen je prostor nameni, opremljen je depo najsavremenijim pokretnim regalima i policama, a deo sredstava uložen je i u nabavku opreme poput skenera, aparata za vlagu i finansiran projekat Mikrofilmovanja.

Gradonačelnik Leskovca dr sci. med. Goran Cvetanović čestitao je direktorki Mariji Lazarević i svim upošljenicima na dodeljenoj nagradi i pritom pohvalio njihovo zalaganje, trud i uspešan rad na sakupljanju, čuvanju i negovanju istorije našeg grada.

Obrazloženja Komisije:

Istorijski arhiv Leskovac
Mile Stanić

Categories: Kultura

Leave a Reply