Društvo

Prirodni fenomeni: Zamrznuti mehurići metana u Bajkalskom jezeru

Bajkalsko jezero u Sibiru je po obimu najveće, najdublje i najstarije jezero na svetu. U njemu se nalazi preko 20 posto slatke vode na našoj planeti. Čak je i na listi svetske prirodne baštine UNESCO-a.

Ali, to nije sve: zimi, kada je posebno hladno, posmatrači mogu uočiti neobične, bele mehuriće u izuzetno čistom ledu jezera. To su smrznuti mehurići metana.

Ogromne količine metana, stakleničkog gasa, skladište se u Bajkalskom jezeru. Uzdiže se iz dubina jezera na njegovoj površini. Zimi se mehurići metana smrzavaju kako se podižu i mogu se videti kroz led.

Do sada je količina metana koja izbija iz jezera neškodljiva za klimu. Međutim, ako se sav metan oslobodi, to bi moglo imati ozbiljne posledice.

Tada bi se mogla povećati količina infracrvene svetlosti, koju prima zemaljina atmosfera. To bi podiglo prosečnu temperaturu cele planete.

A šta će se dogoditi kad u regiji postane znatno toplije? Ili, kada se nivo vode u jezeru smanji?Naučnici još uvek ne mogu odgovoriti na ova pitanja na zadovoljavajući način. Korišceni izvor: Nasa, Astronomska slika dana (2018. 18. decembra) (web)Z. N.(NovaSloboda)

Categories: Društvo

Leave a Reply