Ljudi i događaji

ZA DANAS: Smeh

Micko električar zabeležio i poslao iz Lebane:                                                                                                        

-Ratko ‘’Prevarant’’ iz Bošnjace onomad priča na Miju ‘’Plamenjaču’’:                                                         

– Lele Ratko, kakav mi je vic ispričala Zaga! – Čekaj, otkud moja žena sa tebe (tobom)! Začudjeno će Ratko, a Mija će u svom stilu:                                                                                                               

– Slučajno smo se sreli u autobus, ali kad mi je ispričala vic, umalo nesam padnuja (pao)  od (sa) krevet od smeha.

Categories: Ljudi i događaji

Leave a Reply