Obrazovanje

LESKOVAC: Razvoj profesionalnog obrazovanja po planu

Pre godinu dana odlukom Vlade Republike Srbije grad Leskovac je odabran za sedište visokoškolske institucije, Akademije strukovnih studija Južna Srbija. U okviru ove institucije visokog obrazovanja  funkcionisaće  pet visokih strukovnih škola, danas odseka i to: Odsek za poslovne studije Leskovac, tehnološko umetničke studije Leskovac,  za poljoprivredno prehrambene studije Prokuplje,  za poslovne studije Blace i Odsek studija za vaspitače u  Bujanovcu. Kako je rekla  predsednica Akademije dr Dragana Ranđelović intergracija visokih strukovnih škola u Akademiju ima za cilj dalji razvoj profesionalnog obrazovanja iz polja društveno-humanističkih, tehničko-tehnoloških i medicinskih nauka.Ona je dodala da će se nastava izvoditi na 23 studijska programa osnovnih strukovnih studija, jednom strukovnom programu specijalističkih, četiri studijaska programa master strukovnih studija, a očekuje se i dozvola za rad za još jedan program na master studijama na Odseku za vaspitače u Blacu. Odsek za poslovne studije u Leskovcu danas je posetio gradonačelnik dr  Goran Cvetanović kako bi zajedno sa predsednicom predstavio rad Akademije. On je naglasio da je Akademija Južna Srbija jedina od 12 oformljenih akademija koja ima čak pet odseka. Cvetanović je dodao da je Istorijska odluka da njeno sedište bude u našem gradu jer se na taj način dokazuje da je Leskovac prepoznat kao obrazovni centar juga Srbije iako se nalazi u neposrednoj blizini jednog od univerzitetskih gradova. Kako je zaključeno Akademija strukovnih studija Južna Srbija će biti akademija za ponos iz koje će izlaziti kadrovi spremni da svojim radom doprinesu svojoj i budućnosti čitave zemlje.

Categories: Obrazovanje

Leave a Reply