Ljudi i događaji

ZA DANAS: Plivanje

Micko ‘’Električar’’ zabeležio i poslao ‘’expresno’’. Nakon dužeg odsustvovanja od kuće došao Mile Šljička iz Italiju i doneo tri bazena da ima za svi u familiju. Jedan napunio sa svežu hladnu vodu iz reku Šumanku, jedan sas vruću zgrejanu u kazan, a treći je prazan. Došao Pecko Sepandjil iz Lugare i pita ga: – Šljićke, razumem ova dva puna bazena sa ladnu i toplu vodu, ali zašto ti je ovaj potpuno prazan? – Za Ljubinku, još ne znaje da pliva.

Categories: Ljudi i događaji

Leave a Reply